Cahiers

Was Abraham gereformeerd?

Cahier 4

Auteur: ds. H.J.J. Feenstra
Jaar: 1986
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 9050460038

* UITVERKOCHT *

 

Was Abraham Gereformeerd?

De vraag of Abraham gereformeerd was, lijkt op het eerste gezicht volkomen theoretisch en ook onlogisch.
Toch stelt ds. Feenstra deze vraag niet aan de orde omdat hij een theoretische discussie wil voeren.
Vanuit deze vraag en nog andere, zoals "Was Calvijn een calvinist?" brengt de auteur de lezer tot een praktische manier van 'gereformeerd denken'.
Identiteitsvragen als "wie zijn we? waar staan we? hoe stellen we ons op?" komen in een vaak verrassend licht te staan, als daarbij de begrippen kernbesef, historisch besef, kerkbesef en normbesef worden gehanteerd, zoals ds. Feenstra doet in dit cahier.

 Met sprekende voorbeelden illustreert de auteur het geheel en geeft hij duidelijkheid en moed om vandaag antwoord te geven op klemmende vragen.

Ds. H.J.J. Feenstra is geboren (9 dec. 1943) en getogen in Amsterdam. Zijn middelbare schoolopleiding ontving hij aan het "Gereformeerd Gymnasium" aan de Keizersgracht. Dit Amsterdamse gymnasium gold van ouds als "toeleveringsbedrijf" voor de Vrije Universiteit, getuige ook de slogan die op school rondging:
"wat nu, wat nu?" zei Pichegru
"Eerst naar 't gym en dan naar de VU."
Het werd echter Kampen, de Theologische Hogeschool. Dat was in 1964. In de roerige jaren zestig was de studie nog maar nauwelijks begonnen, toen de moeiten op de generale synode van Rotterdam-Delfshaven tot een hoogtepunt kwamen. De daarop volgende jaren werden gestempeld door de 'Open Brief' van 1966 en alle gevolgen daarvan.

In 1971 legde de auteur kandidaatsexamen af en werd in datzelfde jaar predikant van de kerken te Alphen aan de Rijn en Bodegraven/Woerden. In 1975 volgde de enige Limburgse kerk: Brunssum-Treebeek. Vanaf 1979 is hij verbonden aan de Gereformeerde kerk te Berkel en Rodenrijs. De auteur is redacteur 'Kerkelijk Leven' van het Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)