Cahiers

Op weg naar harmonie


Cahier 132

Auteur: C. van der Leest
Jaar: 2022
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9789491943348

Bestel  hier

 

 

Op weg naar harmonie

Door nare gebeurtenissen kunnen mensen moeite hebben met God, doordat ze Hem ervaren als afwezig, bedreigend of veeleisend. 

Ook kunnen ze een negatief zelfbeeld hebben, waardoor ze onmogelijk voluit kunnen leven. Ten slotte kan ook de ander voor hen problematisch zijn. Deze moeiten worden verergerd als de betrokkenen het idee hebben dat het destructieve van hun relaties door de Bijbel gesteund wordt.

In dit boek gaat de auteur in op deze moeiten. Zijn hoofdlijn is de helende werking van de bijbelse boodschap. Daarbij gaat hij lastige kanten van die boodschap niet uit de weg. We hebben nu eenmaal niet te maken met een lievige God die alleen maar doet wat wij graag willen. Door de gebrokenheid van het leven ontkomen we niet aan lijden en strijd. Intussen wil God ons op weg hebben naar harmonie. Ondanks de donkere kanten van onze levensgeschiedenis kunnen we leren meer ontspannen om te gaan met God, onszelf en de ander.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost