Cahiers

Cahiers

 

Tot en met 2022 gaf Woord en Wereld jaarlijks vier Cahiers uit, in totaal maar liefst 134.
De nummers 61-134 kunnen alleen als pdf-bestand besteld worden.
De prijs van de Cahiers (digitaal) is € 4,00. U krijgt een pdf met alleen leesrechten toegestuurd. 
Van enkele oudere nummers kan een gratis pdf-bestand gedownload worden.

Bij de boekhandel zullen nog in beperkte mate cahiers in boekvorm te bestellen zijn.
In de boekhandel is de prijs €13,50.

 

Wilt u meer weten over de inhoud van een Cahier? Klik dan op de titel.

 

Cahier122Cahier121Cahier120Cahier119Cahier118Cahier117Cahier116

 

 

 

 

Hieronder staan de titels van de Cahiers vermeld. Klik voor verdere informatie op de titel.

 
Nr Auteur Titel  
134 Peter Drost Getuigen vandaag  
133 Dr. Harm Veldman Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst  
132 C. van der Leest Op weg naar harmonie  
131 Lucius W. de Graaff Ismaël was geen islamiet  
130 David de Jong Defragmenteer mijn hart  
129 Henk Drost Gods lieveling. Salomo's wijsheid  
128 Henk Drost Gods held. Davids levensliederen  
127 Pieter Niemeijer Meer dan de tempel  
126 Drs. Lucius W. de Graaff Na ons sterven  
125 Egbert Brink en Rob van Houwelingen Woordwaarde.
Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
 
124 Ds. J. van Raalte (ed. dr. Harm Veldman) In het concentratiekamp  
123 Dr. Pieter Boonstra Hoe lezen we de Bijbel?  
122 Dick Dreschler Met de Heer begraven en weer opgestaan!
Wat het betekent om je kind te laten dopen
 
121 Gert Meijer Barmhartig als de Vader  
120 Onder redactie van Harm Boiten Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Atyjan Hendriks
 
119 Jaap Burger Tranen en zonneschijn.
Gedachten over Bijbel en secularisatie
 
118 Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu  
117 Drs. Gerrit Hagens Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia  
116 Pieter Niemeijer Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk  
115 Drs. Lucius W. de Graaff Zijn God en Allah dezelfde?  
114 Ds. Jan Blok Trouwe liefde  
113 Martin H. de Boer V.D.M. Op reis met Dietrich Bonhoeffer  
112 Drs. Hans de Wolf Wees nog wijzer  
111 Ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt Wie is God?  
110 Rutger Heij Jezus hogepriester  
Special  Gijs Zomer en Rufus Pos De Bijbel of een biertje
- Verzamelde columns uit Nader Bekeken
 
109 Pieter Niemeijer De kerk: hoe sta je erin?  
108 Prof.dr. Mees te Velde en ds. Kornelis Harmannij Christelijke tucht vandaag  
107 Ds. Anko Driest en Wilma van der Jagt Geloof op tafel  
106 Ds. Henk Drost Planten & Groeien  
105 Ds. Henk Drost Zaaien  
104 Drs. Lucius W. de Graaff Heilige oorlogen  
103 Drs. Hans de Wolf Wees wijzer - Schriftstudies over Spreuken  
102 Redactie: Harm Boiten Geleerd door de Geest
- Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 
101 Dr. Harm Veldman Cyprianus van Carthago  
100 Pieter Niemeijer Psalm voor het leven  
99 drs. Piet Houtman Verbondenheid is kostbaar  
98 Lucius W. de Graaff Hemelreizen  
97 Albert Pieter Feijen en Joanne van der Velden Bijbelse liederen  
96 Drs. Hans de Wolf Verhaal en feit in bijbelse tijd  
95 Hans W. Maris Zondaars en bedelaars  
94 Pieter Niemeijer De kerk: de moeite waard!  
93 Jacob Kamphuis en Fred van Lieburg Geboeid door Pietje Baltus  
92 Dr. A.N. Hendriks  Naar de kerk: waar en waarom?  
91 Dr. Harm Veldman De entree van Calvijn in de Lage Landen  
90 L.W. de Graaff De weg naar de bron  
89 M.H. Oosterhuis Eerlijk duurt het langst  
88 Drs. W. Wierenga De schorre laatste bazuin  
87 Paul Wells Gods Woord in mensenwoorden  
86 P. Niemeijer Wie heeft dit alles geschapen?  
85 J.J. Schreuder Dienende mannen en vrouwen  
84 A.P. Feijen en J. van der Velden Bijbelse gebeden  
83 Jan Bollemaat Ik zie je  
82 Anton Breen De school van Calvijn  
81 Ds. Jacob Kruidhof Rust vinden  
80 Dr. J. Smelik Eredienstwaardig  
79 Ds. G. Zomer Jzn Geef me maar een kus  
78 Ds. W. Wierenga Leren van liederen  
77 dr. H.J.C.C.J. Wilschut Bij Dordt in de leer  
76 Ds. P. Niemeijer Samen in de wereld  
75 Ds. H. Drost Altijd veilig  
74 Dr. A.N. Hendriks Luisterend naar de Geest  
73 Ds. W. Wierenga Ambassadeurs van Jeruzalem  
72 dr. H.J.C.C.J. Wilschut Aan de belofte genoeg?!  
71 A. van der Sloot Het kerstverhaal van Matteüs  
70 Ds. W. Wierenga Liever vijf woorden met mijn verstand  
69 Ds. C. Stam Het verbond van Gods liefde  
68 Ds. P. Niemeijer Start met de Schrift  
67 Ds. R.Th. Pos Leven met God  
66 Ds. M. Heemskerk Preken vandaag  
65 Dr. A.N. Hendriks Groeien in kennis  
64 J. Veenstra Dat ik toch vroom mag blijven...  
63 Ds. P. Niemeijer Tot geloof komen  
62 mw. F.G. Oosterhoff Het postmodernisme in bijbels licht  
61 Drs. H. Veldman Heinrich Bullinger (1504-1575)  
60 Dr. A.N. Hendriks Verkondig het Woord!  
59 H. Walinga Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week  
58 G.J. van Middelkoop Gegrepen en gedreven  
57 J. Wiskerke-van Doorn Jong maar wakker  
56 G.J. Schutte Er zit meer achter dan je denkt  
55 J. Kamphuis In de voetsporen van de gereformeerde kerken in de diaspora PDF beschikbaar
54 Drs. L.W. de Graaff Islam in het kort  
53 Ds. P. Niemeijer Bewaard en voortgegaan  
52 Ds. P. Niemeijer Bevrijd en teruggekeerd  
51 H. Veldman Gods gevangene  
50 H.M. Ohmann Spreuken PDF beschikbaar
49 Prof. J. Kamphuis In de voetsporen van de Hugenoten  
48 Prof. dr. H.G. Peels Heilig is Zijn naam PDF beschikbaar
47 Drs. G. van Rongen Nicodemieten vroeger en nu  
46 Prof. J. Kamphuis In de voetsporen van Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn PDF beschikbaar
45 Drs. H. van Leeuwen Een kostbaar bezit  
44 Dr. Frank van der Pol Op weg naar het licht  
43 J.W. van der Jagt e.a. Naar een Reformatorisch Politiek Verbond?  
42 Huib Noordzij Mozes en Aäron   
41 ds. D. Grutter Gods Arena  
40 J.P.C. Vreugdenhil e.a. Lied tegen het licht   
39 ds. L.E. Leeftink  Tot versterking van ons geloof PDF beschikbaar
38 prof. drs. D. Deddens  Cursus bij kaarslicht 2  
37 ds. H. Drost Gods huis - Open huis PDF beschikbaar
36 prof. drs. D. Deddens Cursus bij kaarslicht 1   
35 ds. J. Wesseling en ds. E. Brink Alles in Christus PDF beschikbaar
34 Huib Noordzij Gereformeerd of protestants   
33 dr. A.N. Hendriks  Van God gezonden PDF beschikbaar
32 prof. dr. J.W. Maris De charismatische beweging en wij...  PDF beschikbaar
31 ds. T. Dekker Wie een oor heeft... PDF beschikbaar
30 ds. H.J. Room, ds. P.L. Voorberg De zondag  PDF beschikbaar
29 dr. W.G. de Vries Kerk en confessie   
28 ds. J.R. Visser Fijn, naar de kerk!  
27 dr. W.G. de Vries e.a. De Kerk   
26 ds. P. Niemeijer Schriftonderzoek en levenstaak   
25 Huib Noordzij Portret van de Reformatie   
24 prof.drs. D. Deddens Uit de diepten   
23 drs. B.P. Hagens Confessie of champagne   
22 J. van der Jagt Over het GPV en het GSEV   
21 dr. P. van Gurp Kerk en zending in de twintigste eeuw  
20 dr. W.G. de Vries Welke kerk ging stuk?   
19 ds. H.J.J. Feenstra e.a. 1892, Wat wie en wat nu?  
18 ds. P. Niemeijer Tempeldienst  
17 ds. E.L. van 't Foort Geholpen en getroost   
16 ds. P. Niemeijer Die twee, één vlees  
15 dr. P. van Gurp K. Schilder, Christus en cultuur  
14 ds. P. Niemeijer Volwassenheid in leer en leven  
13 prof. J. Kamphuis K. Schilder - een gereformeerd anti-facist PDF beschikbaar
12 dr. W.G. de Vries De Vrijmaking in het vuur PDF beschikbaar
11 ds. H.J.J. Feenstra Wees wijs met de wijsheid  
10 prof. J. Kamphuis Met Calvijn in de impasse?  
9 dr. W.G. de Vries De kerk, Pijler of puinhoop?   
8 ds. H. Bouma De kerkorde, regel voor vrede in de kerk  
7 J.W. Meijer Kruistocht tegen apartheid?   
6 dr. W.G. de Vries Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?  
5 prof. J. Kamphuis Nietzsche in Nederland  
4 ds. H.J.J. Feenstra Was Abraham gereformeerd?  
3 ds. Tj. Boersma Jeruzalem vandaag  
2 ds. J.J. Arnold Wandelen met God  PDF beschikbaar
1 ds. C.G. Bos De Doleantie als kerkreformatie  

 

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost