Cahiers

Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst


Cahier 133

Auteur: Dr. Harm Veldman
Jaar: 2022
Aantal blz.: 92
ISBN nr: 9789491943355

Bestel  hier

 

1560-1787

De hugenoten, ofwel de Franse gereformeerden uit de 16e tot de 18e eeuw, zijn vooral bekend gebleven doordat er maar liefst 8 korte oorlogen naar hen genoemd zijn. Maar waren zij ook de aanstichters van die gewelddadige strijd? De historie vertelt het wel anders en de moorden van de ‘Bloedbruiloft’ van 1572 vormen er een afschuwelijk bewijs van.

De achtste oorlog eindigde met een ‘lange vrede’ waarin een koninklijke belofte gold dat de strijd voorbij was en dat er in een zekere tolerantie met elkaar zou worden samengeleefd in het Franse koninkrijk – dat leest men in het befaamde Edict van Nantes van 1598. Deze vrede kwam tot stand doordat de nieuwe koning van Frankrijk, Hendrik IV, voor de tweede keer zijn gereformeerde geloof inruilde voor het rooms-katholicisme.
In 1685 trok de oppermachtige Zonnekoning Lodewijk XIV het Edict van Nantes in. De Gereformeerde Kerken waren inmiddels ondergronds gegaan. Pas in 1787 werd de tolerantie opnieuw afgekondigd. Men was toe aan een nieuwe tijd. Maar deze nieuwe tijd bracht na twee jaar al de Franse Revolutie. Die keerde zich tegen elke vorm van religie. De menselijke rede zou voortaan de dienst uitmaken. Gingen de hugenoten daarin mee?

Harm Veldman (* 1942) was leraar geschiedenis in het gereformeerd voortgezet onderwijs. Nadat hij was gepensioneerd, deed hij wetenschappelijk onderzoek naar De biografie en de theologie van Hendrik de Cock. Hij promoveerde in 2009 aan de Theologische Universiteit te Kampen bij prof. dr. M. te Velde. Nog regelmatig publiceert hij (kerk)historische artikelen in de christelijke pers. Dit jaar hoopt hij zijn boek De Afscheiding van 1834 in Drenthe te kunnen uitgeven.S T

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost