Cahiers

Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?

Cahier 6

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1987
Aantal blz.: 68
ISBN nr: 90504600602

* UITVERKOCHT *

 

Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?

Wat heeft praktische politiek nu met kerkkeuze te maken? In de strijd tegen voortgaande normloosheid moet men de handen toch wel ineenslaan, ook al is men het over de kerk niet eens? 
Twee vragen, die tussen vele andere een plaats hebben in de discussie, die al jaren lang, met name binnen het GPV, gaande is. 

Dr. De Vries geeft in dit cahier zijn bijdrage aan die discussie. Vanuit de geschiedenis toont hij aan dat de "samenwerkingsproblematiek" allerminst nieuw is en hij geeft daarvan vele voorbeelden.
De auteur constateert dat interkerkelijke samenwerking op een compromis-grondslag nooit dat doel heeft bereikt dat men beoogde en concludeert daaruit en uit veel (gepubliceerde) opmerkingen dat "... we deze interkerkelijkheid voorbij zijn."
Dit cahier vormt zo een bijdrage die wil stimuleren om de discussie op een goed niveau te houden... tot versterking van het gereformeerde leven.

W.G. de Vries (1926) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.
In 1951 werd hij predikant te Winschoten, na zijn studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. In latere jaren werkte hij als dienaar des Woords in Leiden, Helpman (Gr.), Haren en Zwolle.
In 1974 promoveerde hij tot doctor in de theologie op het proefschrift "Calvinisten op de tweesprong" (uitg. De Vuurbaak).
Bijna twintig jaar was hij voorzitter van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Nu is hij eindredacteur van De Reformatie, Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven. Sinds 1980 redigeert hij het Kerkelijk Handboek. Naast artikelen in allerlei bladen verschenen van zijn hand bij Uitgeverij De Vuurbaak (Groningen-Barneveld):

  • Het huwelijk in ere (1976), dat in 1980 ook in het Engels verscheen
  • Het eeuwig evangelie en de vierde mens (1970)
  • K. Schilder als gevangene en onderduiker (1977)

Bij uitgeverij Oosterbaan en Le Cointre (Goes) verscheen van hem:

  • De Gereformeerde levenswandel (1976)
  • Het ene Woord en de vele sekten (1984)

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)