Cahiers

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Cahier 13

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1990
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460143

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

De strijd van prof. K. Scilder (1890-1952) tegen het nationaal-socialisme (fascisme) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB)

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Prof. dr. K. Schilder, hoogleraar aan de Theol. Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1934-1952) is bekend om zijn strijd tegen het nationaal-socialisme en de NSB.
Deze strijd kostte hem onder de Duitse bezetting maandenlange gevangenisstraf, terwijl hij van 1942 tot 1944 als onderduiker moest leven. Prof. Kamphuis schetst de gang van deze strijd. Hij schenkt vooral aandacht aan Schilders invloed op de besluiten van de synode van Amsterdam 1936 en aan Schilders verzetsartikelen in de zomer van 1940. 

De achtergrond van deze strijd, de gereformeerde belijdenis, vraagt vooral de aandacht. Daarom vermeldt de titel: een gereformeerd anti-fascist.

J.Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Na tien jaar als dienaar de Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld voor die van dogmatiek en symboliek. Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "BEZIELD VERBAND" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Enkele publikaties vermelden we hier:

  • TOLKEN VAN HUN TIJD (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • EEN EEUWIG VERBOND (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiekperiode".
  • NIETZSCHE IN NEDERLAND (Woord en Wereld, 1987) over de invloed van de 'prins van het nihilisme' op o.a. Maarten 't Hart.
  • MET CALVIJN IN IMPASSE? (Woord en Wereld 1989) waarin de auteur aantoont dat Calvijn in zijn prediking nadrukkelijk aandacht gaf aan de verkiezing.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)