Cahiers

De vrijmaking in het vuur

Cahier 12

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1990
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460127

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de jaren zestig

De Vrijmaking in het vuur

De jaren zestig waren voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) zeer bewogen jaren vanwege de kerkstrijd die voorafging aan het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Het uiteengaan van broeders en zusters, die zich na de vrijmaking van 1944 als het ware 'verenigen' mochten, bracht veel verdriet en strijd met zich mee in kerkelijk en persoonlijk opzicht. 

Deze trieste episode uit de recente kerkgeschiedenis beschrijft dr. De Vries in dit cahier in het kort.
Hij maakt, voor zover mogelijk, de balans op en formuleert tenslotte, naar aanleiding van concrete samensprekingen, een mogelijke basis om verder met elkaar te spreken.

W.G. de Vries (1926) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Centrum. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. In 1951 werd hij predikant te Winschoten, na zijn studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. In latere jaren werkte hij als dienaar des Woords in Leiden, Helpman (Gr.), Haren en Zwolle.
In 1974 promoveerde hij tot doctor in de theologie op het proefschrift "Calvinisten op de tweesprong" (uitg. De Vuurbaak).
Bijna twintig jaar was hij voorzitter van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Nu is hij eindredacteur van De Reformatie, Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven. Sinds 1980 redigeert hij het Kerkelijk Handboek. Naast artikelen in allerlei bladen verschenen van zijn hand bij Uitgeverij De Vuurbaak (Groningen-Barneveld):

  • Het huwelijk in ere (1976), dat in 1980 ook in het Engels verscheen
  • Het eeuwig evangelie en de vierde mens (1970)
  • K. Schilder als gevangene en onderduiker (1977)

Bij uitgeverij Oosterbaan en Le Cointre (Goes) verscheen van hem:

  • De Gereformeerde levenswandel (1976)
  • Het ene Woord en de vele sekten (1984)

In de reeks 'Woord en Wereld' publiceerde hij:

  • Kerkelijk verdeeld en christelijk samen? (1987)
  • De kerk, pijler of puinhoop? (1989)

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)