Cahiers

Confessie of champagne

Cahier 23

Auteur: Drs. B.P. Hagens
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460208

* UITVERKOCHT *

 

Over confessionele politiek

Dit cahier over confessionele politiek werd geschreven vanuit de zorg dat een groter wordende afstand tussen kerk en politieke partij op termijn schadelijk is voor de politieke boodschap.
Hoofdstuk l wil laten zien dat de gereformeerde confessie, met name de Nederlandse Geloofsbelijdenis, geen vreemde eend in de politieke bijt is, maar van meet af aan bedoeld was als document met een boodschap ook voor de overheid en richtinggevend voor haar taak ten dienste van het Koninkrijk van Jezus Christus. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in hoofdlijnen de voorgeschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond en laat zien hoe gereformeerden in een tijd van verval werden teruggeroepen naar Schrift en belijdenis. Daarna worden de bezwaren tegen de Anti Revolutionaire Partij uiteengezet, met name door een samenvatting te geven van een reeks artikelen van Prof. dr. K. Schilder uit 1947 (hoofdstuk 3).
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 de relatie Jussen kerk en politieke partij, zoals geformuleerd in kritiek richting ARP en gepraktiseerd door het GPV, besproken.

B.P. Hagens, geboren in 1948 te Rotter-dam-Hillegersberg, studeerde na zijn middelbare schoolopleiding algemene economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, welke studie hij afsloot met het doctoraal examen op 25 april 1980. Sinds 1974 is hij docent economie aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Bres te Amersfoort. Daarnaast is hij bestuurslid van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen en lid van de Redactieraad van de Stichting Woord en Wereld.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)