Cahiers

Fijn, naar de kerk!

Cahier 28

Auteur: J.R. Visser
Jaar: 1995
Aantal blz.: 68
ISBN nr: 9050460259

* UITVERKOCHT *

 

Als schrijver van dit cahier maakte hij het zich niet gemakkelijk toen hij hieraan de titel gaf: TIJN, NAAR DE KERK!' Want dan daag je jezelf uit om waar te maken dat de kerkgang een feestgang is. En dan niet alleen een feestgang alleen voor een bepaalde categorie, bijvoorbeeld de ouderen onder ons. Nee, zegt ds. Visser, iedereen die naar de kerk gaat moet dat beamen: Fijn, naar de kerk!

 We laten de schrijver zelf aan het woord:

God houdt van ons! De HERE geeft de mens vanaf het begin zijn liefde. - Hij belooft ook die liefde te blijven geven. Een liefde die inhoudt een goed leven met de HERE. Een goed leven met de HERE zonder einde. Dat is zijn belofte.
Het gaan naar de kerk vraagt om aandacht. Om er echt bij te zijn. Want de HERE komt naar je toe. Hij komt naar zijn volk toe. Die ontmoeting vraagt om een actief vervolg. Om bezig te zijn met wat Hij gezegd heeft.
Wat is het mooi om zo bezig te mogen zijn. Dat je de HERE mag kennen. Hem mag liefhebben. Dan brengt het eren van Hem in de kerkdienst je steeds weer tot het zingen van zijn lof. De lof die je hier op aarde mag zingen.
Het volk van God in de hemel en op de aarde is verenigd in de eredienst aan de drieënige God. Hem zij de glorie in hemel en op aarde!

Tot zover een enkel citaat uit dit boekje, dat in alle eenvoud de rijkdom van Gods volk uitstalt en dat doet op een wijze die kinderlijk blij maakt. Zo wordt de titel méér dan een blijmoedige uitroep. Zo wordt de titel een getuigenis.

Ds. J.R. Visser werd op l april 1957 geboren te Den Helder. Hij bezocht in zijn woonplaats Oosterend op Texel de School met de Bijbel. Daarna ging hij naar de mavo, havo en het gymnasium te Amersfoort. Zijn theologische studie volgde hij aan de Theologische Universiteit te Kampen. Zijn ambtelijke dienst begon op 14 juni '87 te Urk. Daarna diende hij vanaf 25 mei "91 de kerk te Heemse en vanaf 11 januari '95 is hij predikant te Pretoria, Zuid-Afrika.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)