Cahiers

Naar een Reformatorisch Politiek Verbond?

Cahier 43

Auteurs: J.W. van der Jagt, B.P. Hagens, M. Flipse, M. Jonker, A. Karssenberg, J. van der Jagt
Jaar: 1999
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460402

* UITVERKOCHT *

 

In 1998 bestond het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) vijftig jaar.
In datzelfde jaar verscheen een rapport van de hand van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het GPV en van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) met het voorstel te komen tot een snelle politieke integratie tussen het GPV en de RPF, 'als voorbereiding op een daaruit volgende organisatorische integratie op termijn'.

 Dit fusievoorstel is gebaseerd op 'een wezenlijke overeenstemming op het punt van de hantering van de grondslag en politieke overtuiging van beide partijen'.
Maar juist op dit wezenlijke punt wringt de fusieschoen. Binnen het GPV hebben die gereformeerde belijdenisgeschriften een andere status dan bij de RPF, waar niet alle onderdelen van die belijdenis als politiek relevant worden beschouwd.
De eenheid van de leer van het Evangelie en van de belijdenis die daarmee overeenstemt is hier in het geding.
De auteurs van dit cahier stellen de hamvraag of het GPV een zelfstandige partij moet blijven aan de orde, de vraag die ook in het nummer van januari 1999 van Ons Burgerschap (politiek opninieblad van het GPV) wordt gesteld, onder het motto:
'GPV, ken je geboortepapieren'.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)