Cahiers

Een kostbaar bezit

Cahier 45

Auteur: Drs. H. van Leeuwen
Jaar: 2000
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460429

* UITVERKOCHT *

 

Over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar gereformeerd onderwijs

Dit cahier gaat over de gereformeerde scholen. In deze scholen hebben we een kostbaar instrument ontvangen om onze kinderen het onderwijs te geven dat ze waard zijn.
Voor die rijkdom moet je wel oog hebben en ook houden. De waarde van die 'eigen school' mag blijken uit de ontstaansgeschiedenis en uit het huidige functioneren. Dan zal men ook een kritische benadering niet uit de weg moeten gaan. In deze brochure staat voorop het zorgvuldig omgaan met Gods goede gaven en het gebruiken van de vele mogelijkheden die we hebben ontvangen om onderwijs en opvoeding goed vorm te geven.

Drs. H.van Leeuwen (1954) is geboren in Rotterdam en grotendeels getogen in Berkel en Rodenrijs. Na zijn H.B.S. B. opleiding studeerde hij natuurkunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Vanaf 1975 werkzaam in het voortgezet onderwijs (Gereformeerde Scholen-gemeenschap Randstad -GSR-), thans in de functie van plaatsvervangend rector. Naast het ambt van ouderling was Van Leeuwen een aantal jaren voorzitter van de GVOLK/GMV en bestuurslid (secr) van de gereformeerde schoolvereniging te Berkel en Rodenrijs.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)