Cahiers

Bevrijd en teruggekeerd

Cahier 52

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2001
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460496

* UITVERKOCHT *

 

'Doleantie en Vrijmaking: ootmoed en ernst>

In contacten tussen kerken blijken vaak stereotiepen en karikaturen een storende rol te spelen. Dit boekje probeert er een aantal van te doorbreken.
Allereerst komt de Doleantie van 1886 aan de orde. De voormannen daarvan hebben de naam dat ze activistisch en zelfverzekerd waren en werkten via een uitgekiende strategie. Dit verwijt wordt onder de loep genomen. Ook wordt nagegaan hoe de dolerenden zelf over deze verwijten gedacht hebben. De schrijver biedt een verrassende inkijk in hun spiritualiteit. 

De positie van de kinderen in Gods verbond -en daaraan verbonden de visie op de gemeente- staat centraal in het volgende hoofdstuk. Dat houdt zich bezig met de Vrijmaking van 1944. Kenmerkt het 'vrijgemaakte' denken zich door vanzelfsprekendheid en verbondsoptimisme? Wordt daarin de dreiging van het verbond en de eis van bekering wel serieus genomen? Vragen die voor de praktijk van het geloofsleven en voor de toe-eigening van het heil van groot belang zijn.
Het boekje wordt besloten met een korte balans. Wat kunnen we leren van wat we vonden en wat kan het betekenen voor de contacten tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waaraan de schrijver van dit boekje op landelijk en plaatselijk niveau een actief aandeel heeft gehad?

Waarvoor hebben beide kerken zich in te zetten? P. Niemeijer is gereformeerd predikant te Den Helder. Daar staat hij vanaf medio 2000. Daarvoor diende hij de kerken te Zuidwolde Gr. (1981-1985) en Dordrecht (1985-2000).

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)