Cahiers

Er zit meer achter dan je denkt

Cahier 56

Auteur: G.J. Schutte
Jaar: 2002
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9050460534

* UITVERKOCHT *

 

Enkele achtergronden van hedendaags politiek denken

G.J. Schutte (1939) is geboren in Nieuwpoort (ZH). Nadat hij gedurende 25 jaar bij verschillende gemeenten had gewerkt werd, hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond. Als lid van een kleine fractie voerde hij het woord tijdens ruim 2200 plenaire debatten over de meest uiteenlopende politieke onderwerpen.

Gedurende zijn 20-jarig Kamerlidmaatschap veranderde het politieke landschap sterk. In de beginjaren bevond het CDA zich in het centrum van de macht. Daarna volgden de paarse jaren, waarbij de christelijke politiek als geheel zich langs de zijlijn bevond. In beide situaties probeerde Schutte vanuit een nationaal-christelijke visie op overheid en samenleving politieke keuzes te analyseren en te beïnvloeden.

Dit cahier wil aan de hand van uitspraken van politici in concrete situaties inzicht bieden in enkele achtergronden van hedendaags politiek denken. Deze achtergronden spelen niet alleen in de politiek een belangrijke rol, maar in het gehele leven. Daarom worden bouwstenen aangedragen om ze te toetsen aan bijbelse normen.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)