Cahiers

1892 - Wat, wie en wat nu?

Cahier 19

Auteur: H.J.J. Feenstra, J. Kamphuis en J. Kok
Jaar: 1992
Aantal blz.: 78
ISBN nr: 9060479750

* UITVERKOCHT *

 

Wat, wie en wat nu?

De inhoud wordt bepaald door de kerkelijke vereniging van 1892. Honderd jaar later schenkt dit cahier daaraan aandacht.
Wat was de gang van zaken?
Hoe ging het allemaal? De feiten worden in het kort op een rijtje gezet en verteld door ds. J. Kok. 

Wie waren het die daar verenigden?
De kerken, dat weten we. Maar de kerk bestaat uit mensen. Wie waren de mensen van 1892? Welke namen klinken ons tegen? Prof. J. Kamphuis vertelt over de personen en hun achtergronden, over hun sociale positie en kerkelijke cultuur.
Wat nu? stelt de zaak van de kerkelijke eenheid aan de orde. Niet allen gingen mee met de vereniging van 1892. Tot vandaag toe leven de Christelijke Gereformeerde Kerken gescheiden van de 'onze'.
Kerkelijke eenheid moet! Ook vandaag. Er zijn echter tegenkrachten die de eenheid verhinderen. Een stukje bezinning dat het denken ten aanzien van de kerk en de kerkelijke eenheid wil stimuleren werd geschreven door ds. H.J.J. Feenstra.

De schrijvers van dit cahier zijn resp. J. Kok, emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Veenendaal, J. Kamphuis, emeritushoogleraar van de gereformeerde Theol. Universiteit te Kampen en H.J.J. Feenstra, gereformeerd predikant te Kampen.
Van laatstgenoemde (die de redactie voert van dit cahier) verschenen eerder in deze reeks nr. 4 Was Abraham gereformeerd? en nr. 11 Wees wijs met de wijsheid!, terwijl Prof. Kamphuis de schrijver is van de nrs. 5, 10 en 13 resp. Nietzsche in Nederland, Met Calvijn in de impasse? en K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)