Cahiers

Bijbelse liederen

Cahier 97

Auteurs: Albert Pieter Feijen en Joanne van der Velden
Jaar: 2013
Aantal blz.: 130
ISBN nr: 9789081686891

Bestel  hier

 

De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel

De twee auteurs schreven al eerder samen een boek, waarin ze de gebeden in de Bijbel bespraken. In dit boek laten ze zich verrassen door de veelzijdige liederen die in de Bijbel gevonden kunnen worden. Ze werden geraakt door de intensiteit van de liederen, waardoor ze kerkvader Augustinus zijn gaan begrijpen. Hij schreef dat ‘zingen dubbel bidden is’, waarmee dit boek dan ook een logisch vervolg is op hun eerste boek.

Albert Pieter Feijen (1953) studeerde theologie in Kampen en werkte vervolgens als predikant in vier gemeenten. 

Op dit moment is hij werkzaam in Barneveld. Daarnaast is hij altijd betrokken geweest bij buitenlandse kerkelijke gemeenten, aanvankelijk in Oost-Europa en tegenwoordig ook in centraal Europa. Hij reist regelmatig naar verschillende gemeenten daar, meestal met de auto, en biedt waar nodig overleg en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. Deze contacten met gelovigen in andere delen van Europa hebben hem gevormd tot de dominee die hij nu is. Want de geloofshouding van christenen die hij bij zijn reizen ontmoet, probeert hij als lessen in zijn persoonlijke omgang met God te gebruiken.

Joanne van der Velden (1988) heeft onlangs haar studie geneeskunde afgerond en is begonnen aan een promotietraject bij de radiotherapie in het UMC Utrecht. Al van jongs af aan wist ze dat ze later zowel dokter als schrijfster wilde worden. Tijdens haar studententijd worstelde ze met moeilijke geloofsvragen die betrekking hadden op de relatie tussen geloof en wetenschap, en ook met vragen naar aanleiding van aangrijpende medische gebeurtenissen. Ze ervoer echter altijd Gods aanwezigheid en werd elke keer verrast door de schoonheid van Gods Woord. Het is haar steeds weer een genoegen deze ervaring te delen met anderen.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost