Cahiers

Dat ik toch vroom mag blijven...

Cahier 64

Auteur: Jan Veenstra
Jaar: 2005
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460615
Prijs: € 11,- 

* UITVERKOCHT *

 

Terugblik en bezinning op geloofskeuzen

Jan Veenstra, verbonden als onderwijzer aan de gereformeerde basisschool in Emmen, brengt in dit nieuwe cahier onder woorden wat de betekenis van vroomheid is voor het geloof en ons dagelijks leven. Veenstra verstaat de taal van jongeren en zet het daardoor heel concreet en herkenbaar neer.

De auteur laat zien dat vroomheid niet zweeft, zich niet verheft, niet wereldvreemd is. Vroomheid kent een persoonlijke relatie met God, zij is betrokken bij broeders en zusters, zij is begaan met het lijden in deze wereld. Vroomheid roept de eeuwen door de kerk terug naar trouw aan Gods Woord en heiliging van het leven. 

In de inleiding kondigt Veenstra de inhoud kernachtig aan: “Wat is vroomheid? Dit lijkt wel een Pilatus-vraag. “Wat is waarheid,” zei de stadhouder. En hij bedoelde: daarop geeft elke filosoof weer een ander antwoord. Is dat ook zo met vroomheid? Kan elke theoloog haar op een eigen manier invullen en het tegelijk bij het rechte eind hebben?

Wees gerust: we gaan het niet hebben over filosofen en theologen. Een enkele keer zetten we de deur even voor hen op een kier, maar we willen geen rookgordijn van geleerdheid. We kijken vooral naar gewone mensen in hun dagelijks leven: mensen van vroeger en mensen van nu, denkers en doeners, volwassenen en kinderen. Jazeker: ook naar het leven van kinderen.

Is vroomheid niet een hopeloos ouderwets begrip? Wat moet je daarmee in een tijd, waarin iedereen mag geloven op zijn eigen manier? Waarom zou een ander vromer zijn dan jij, als het vooral om eigen ideeën en gevoelens zou gaan? Het is de vraag of we elkaar nog wel verstaan, zelfs wanneer we dezelfde woorden gebruiken.

Er is ook een valkuil. De Farizeeër uit de bekende gelijkenis streelde zijn ego met de stelligheid: hoe vroom ben ik! Maar wij formuleren de vraag anders: hoe ben ik vroom. Of, beter gezegd: hoe blijf ik vroom.”

Aan ieder hoofdstuk heeft Jan Veenstra bijbelgedeelten toegevoegd die je kunt lezen bij de behandelde onderwerpen. Daarom is dit nieuwe cahier ook heel geschikt om te gebruiken voor bijbelstudie avonden.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)