Nader Bekeken

Gods scheppend spreken

NB2021-8

maart 2022
jaargang 29, nr 3

Download dit nummer

 

Schriftlicht:
Johan Klein
Waarom was Jezus zo bang?
Kort voor zijn veroordeling werd Jezus overvallen door doodsangst en zijn zweetdruppels leken zelfs op bloed. Deze heftige beschrijving roept twee vragen op: Waarom was Jezus zo bang? En waarom werd Jezus nog banger nadat er een engel uit de hemel was gekomen om hem kracht te geven?

Actueel:
Balten Pieter Hagens
Cognitieve dissonantie
Wetenschappers verminderen hun knagende innerlijke spanning: God is Schepper én Hij heeft geschapen door een proces van evolutie, inclusief gemeenschappelijke afstamming.Je neemt serieus hoe God zich in zijn Woord openbaart én ook hoe Hij zich in zijn schepping openbaart. Maar overtuigt Hij vandaag de mensheid via oerknal en evolutietheorie van ‘zijn eeuwige kracht en goddelijkheid’ (vgl. NGB, art. 2)? Is dat openbaring?

Thema:
Andries van Renssen
De derde dag: het eerste leven – abiogenese (1 en 2)
In twee artikelen wordt aangetoond dat het idee dat leven ontstond door Gods spreken, niet in strijd is met enige aannemelijke natuurwetenschappelijk theorie, omdat het ontstaan van het leven natuurwetenschappelijk gezien een groot mysterie is. Tegelijk wordt een stimulans gegeven om je te verwonderen over Gods duizelingwekkende scheppingswerk waardoor Hij leven creëerde, en om Hem daarvoor te bewonderen en te aanbidden.

Column:
Gijs Zomer
Met spoed gevraagd: kerkelijke moheeliem!
Over besnijdenis en seksuele opvoeding.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Zeldzaam geloof
Jezus ontmoet bij de Romeinse centurio een groot geloof, en dat mist Hij bij de joodse leiders en het volk. De man erkent in Jezus het hoogste gezag.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Dank God voor de overheid
Zonder overheid zou het een chaos zijn. Daarom heeft God de overheid ingesteld.

Interview:
Henk Drost
Marten de Vries, missionair predikant in hart en nieren
Ds. Marten de Vries ontving ooit drie missionaire opdrachten. Hij vertelt daarover, voornamelijk over zijn werk onder moslims en over wat hij momenteel doet in Albanië.

Gelezen:
Harry Wendt
Weten waar je vandaan komt
Het boek van Jan van de Kamp en Almatine Leene, Kerkgeschiedenis voor iedereen. Weten waar je vandaan komt (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht) is een nuttig boek voor een eerste stap in de kennis van de kerkgeschiedenis.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Kinneging en de tijdgeest
In Terdege interviewde Huib de Vries prof. dr. Andreas Kinneging, die voor de kritische analyse van de tijdgeest altijd ontdekkend en behulpzaam is.
Het evangelie en de tijdgeest
In Weerklank schreef prof. dr. Frank van der Pol over de eerste christenen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarin hij ons de spiegel voorhoudt van de opstelling van de Vroege Kerk.

Gedicht:
Heilsoldaat. Michel van der Plas.Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer
- Gods vertrouwelijke omgang
- De ongerijmde oorlog
- Een interview met Reuben Bredenhof

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer