Nader Bekeken

Tijdgeest en boekgeloof

NB2021-2

maart 2021
jaargang 28, nr 3

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:

Harry Wendt
Het Woord blijft staan
Met de zaligsprekingen introduceert Jezus een nieuwe grondwet, en op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat Hij daarmee het Oude Testament overboord zet. Maar dat spreekt Hij tegen: als je het licht van het evangelie wilt laten schijnen, als je een zoutend zout wilt zijn, dan kan dat alleen als je trouw bent aan héél de Bijbel.

Actueel
Pieter Boonstra
Ons boekgeloof
We vereren geen boek. In die zin kun je zeggen dat wij geen boekgeloof hebben. Maar voor ons christenen is het boek van God wel van het allergrootste belang. Het is het Woord van God. Daar staat alles in wat voor ons nodig is om te weten. Ook in een tijd waarin er geen objectieve waarheid meer lijkt te zijn.

Thema:
Wim de Vries
Milieuverontreiniging en rentmeesterschap
Het besef dat de mens verantwoordelijkheid draagt voor zijn omgang met de aarde, wordt momenteel vrij breed gedeeld door christenen en niet-christenen. Het besef dat we door onze westerse, ongebreidelde consumptie een wissel trekken op de leefbaarheid van de aarde, leeft ook breed. Maar hoewel de signalen er al lang waren, is daar pas de laatste decennia echt breed aandacht voor gekomen.

Column:
Rufus Pos
Viruswaarheid en Holocaust
Over het belang van vaccinatie, maar dan niet tegen een leugenachtige achtergrond.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Over herders en schapen, in de Bijbel en elders
Als we in de Bijbel schapen genoemd worden, dan vinden we dat al gauw ongemakkelijk. Willen wij vandaag nog zo graag een volgzaam schaapje zijn? Bijna iedereen zegt het, tot in de kerk toe: ik regel het zelf, ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. En bedoel je dan: ik wil zeker christen zijn, maar ik wil dan wel zelf beslissen hoe ik leef en welke keuzes ik maak in mijn leven?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Wat heb je aan al die heiligen?
Hebben we de heiligen en hun bemiddeling nodig? Jezus Christus is onze (Be)middelaar.terview:
Marja Zwikstra en Ida Slump
Gereformeerd onderwijs: een kostbaar bezit
Interview met Jan Bollemaat, docent Godsdienst en Mens en Religie en catecheet. Jongeren zijn de rode draad in zijn leven. Over gereformeerd onderwijs, geloofsopvoeding, catechese, en jongeren en kerk/geloof.

Nieuw cahier:
Balten Pieter Hagens
Meer dan de tempel
Aan de hand van enkele vragen aan Pieter Niemeijer, de auteur van Meer dan de tempel, wordt dit nieuwste cahier geïntroduceerd.

Gelezen:
Harm Boiten
Standaardwerk over kerkrecht
Handboek Gereformeerd Kerkrecht (onder red. van Herman J. Selderhuis, uitg. Groen/Jongbloed) is een bruikbare en waardevolle gids op het gebied van het kerkrecht.

Gelezen:
Sipke Alserda
Homo en christen
Praat er maar niet over. Een leven van verwerping en aanvaarding is een roman over het omgaan met homofilie (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht).

Uit andere bladen:
Perry Storm
De herziene NBV
In Confessioneel Credo vertelt bijbelvertaler Matthijs de Jong over het hoe en waarom van het herzien van de NBV.
Vertrekkende GKv-predikanten
In Gereformeerd Kerkblad vindt Jac. de Groot MA dat de gestage uitstroom van (met name) emeriti niet gebagatelliseerd moet worden.
Ging de biograaf van Wisse over de grens?
In De Wekker reageert ds. A. Versluis evenwichtig op de commotie na de verschijning van de biografie van prof. G. Wisse.

Gedicht:
Een joodse man. J.W. Schulte Nordholt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer