Nader Bekeken

Milieu en menselijk handelen

NB2021-2

februari 2021
jaargang 28, nr 2

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Wilco Veltkamp
De harten omhoog
Ook in deze coronacrisis laat God zich niet onbetuigd. Hij maakt ons in zijn heilige Schrift onmiskenbaar duidelijk: de aarde wordt niet aan haar lot overgelaten, de hemel is er ook nog. Het ware vaccin tegen welk virus ook komt van de ware Geneesheer, die boven is en die is en die was en die kómt.

Actueel
Balten Pieter Hagens
Tussen markt en staat
Eind achttiende eeuw gold dat de overheid alleen moest zorgen voor veiligheid (leger, politie, rechtsorde). Welke ontwikkelingen zijn er sindsdien geweest? En wat is nu een goede samenlevingsvorm? Hoe dachten de vrijgemaakten na 1944 over deze verzorgingsstaat? De wending van de verzorgingsstaat naar het neoliberalisme sloot prima aan bij de democratiseringsbeweging van de jaren ’60 – met name bij het streven naar individuele vrijheid en zelfontplooiing. Autoriteit was verdacht. Biedt de coöperatieve aanpak ruimte voor de christelijke inbreng dat de mens niet leeft van brood alleenzoals bij het neoliberale denkenmaar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God?

Thema:
Wim de Vries
Milieuverontreiniging en klimaatverandering
Behalve klimaatverandering is er veel meer aan de hand met onze aarde. Het gaat ook om de verontreiniging van lucht, bodem en water, met grote gevolgen voor de biodiversiteit, onze gezondheid en ons leefmilieu. Begrenzing van ons gedrag, waar het gaat om het gebruik van deze aarde, is voluit bijbels.

Column:
Gijs Zomer
De vraag van Marion
Over vliegangst, vliegreizen en vliegschaamte.

Woordwaarde:
Egbert Brink
(On)overzichtelijk
Wij mensen willen het geheel kunnen overzien. Maar wie heeft en bewaart het overzicht? Prediker hield zich met deze vraag bezig en werd zich er steeds meer van bewust dat alleen God echt het overzicht heeft en houdt.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Ik moet niets…
De belijdenis spreekt over het belang van de wet, die nog steeds belangrijk is omdat daaruit Gods wil voor ons leven blijkt.

Aanvulling:
Andries van Renssen
Gods scheppingswerk
Een waardevolle aanvulling op de bespreking van Hans de Wolf over schepping en evolutie in het novembernummer 2020.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Spiegelreis
In Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht) gaan de auteurs, ds. Herman Koetsveld en Enis Odaci, op ontdekkingstocht naar elkaars geloof om dichter bij elkaars tradities en de veelkleurigheid ervan te komen.

Gelezen:
Ida Slump-Schoonhoven
Het estafettestokje doorgeven
Waarom schreven Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde Gewone catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht), wat biedt dit boek en wat hebben wij eraan?

Uit andere bladen:
Perry Storm
De discussie over de verzoeningsleer en de missie onder moslimsIn Protestants Nederland gaat drs. Lucius W. de Graaff op een opmerkelijke manier in op de opgelaaide discussies rond de klassieke verzoeningsleer.
Euthanasie – hoe zal het verdergaan?
De laatste column die prof. dr. T.A. Boer schreef voor De Waarheidsvriend, gaat over zijn zorgen over de ontwikkelingen rond euthanasie.
Verlangen naar…
In het Gereformeerd Kerkblad schreef ds. Hans de Wolf over hemelverlangen en Godsverlangen.

Gedicht:
Koningsdroom. Renée van Riessen. Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer