Nader Bekeken

Wees waakzaam!

NB2021-1

januari 2021
jaargang 28, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Henk Jan Visser
Wachters opgelet!
Een wachter heeft een belangrijke taak. Hij komt in actie als er gevaar dreigt. Hij draagt ook een grote verantwoordelijkheid. De Here had de profeet Ezechiël als wachter aangesteld, maar ook Hijzelf is wachter.

Actueel:
Jan Wesseling
Belijdenis en levensgevoel
De Regiegroep GKv/NGK legde de Generale Synode en de Landelijke Vergadering een voorstel voor een nieuwe belijdenis voor. Onder andere omdat de klassieke belijdenisgeschriften niet meer zouden functioneren. Is het niet te simpel om beschuldigend naar de confessie te wijzen en de oplossing te zoeken in een meer eigentijdse formulering?

Actueel:
Jan Wesseling
Regie-cratie
Over de bevoegdheden van de Regiegroep.

Thema:
Hans de Wolf
Tussen hoop en vrees. Wat kun je zeggen als een geliefde zonder geloof is overleden?
Kun je nabestaanden van een overleden kerkverlater op een of andere manier bijbelse troost bieden? Is er hoop voor de overledene? Over verbond, alverzoening, Gods oordeel en troost.

Column:
Rufus Pos
Covid-zorgen
Over zorgen en Jezus’ bevrijdende boodschap.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een boek vol engelen
In de Openbaring komen enorme aantallen engelen voor. Ze treden op in verschillende functies. In dit artikel een korte inventarisatie en typering.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Goede werken
Over onze redding en het doen van goede werken.

Ingezonden:
Bas Luiten
Eén Heer, één Geest, één kerk
Een reactie op wat Bart van Egmond schreef over de ruimte voor twee verschillende opvattingen, die de synode biedt.

Reactie:
Bart van Egmond
Geestelijke eenheid
In reactie op Luiten: geeft de Bijbel de doorslag of de synode?

Interview:
Herman Selderhuis
Zorgvuldig luisteren naar de Schrift. In gesprek met prof. dr. Herman Selderhuis
Aan prof. Selderhuis is een aantal vragen gesteld over zijn studie en werk, over de kerkelijke ontwikkelingen en zijn kijk op de GKv.

Kerkelijk leven:
Balten Pieter Hagens
Bericht uit Groningen
De kerkenraad van Groningen-Z/Helpman nam in een brief aan de Tehuisgemeente (NGK) Groningen afstand van de schorsing en afzetting van ds. Van der Ziel (jaren ’60). De gemeente is daarin niet gekend en dat had kritische vragen tot gevolg.

Gelezen:
Douwe Steensma
Orgaandonor worden?
Bespreking van Elisabeth P. van Dijk en Rob Visser, Orgaandonatie(uitg. St. Geref. Maandblad, Weerklankfonds).

Uit andere bladen:
Perry Storm
De hoge prijs van genderideologie
In De Waarheidsvriend schreef Tineke van der Waal over ‘transmensen’ en hoe de medische wereld en de media ermee omgaan.
Nieuw: Bijbels Beraad Man/Vrouw
In het RD schreef een aantal auteurs over het oprichten van Bijbels Beraad M/V over man/vrouw en relaties.

Gedicht:
Kindermoord. Jacobus Revius. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer