Nader Bekeken

Houd moed!

NB2020-7

december 2020
jaargang 27, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Schelling
Moed houden!
David is in gevaar als hij Psalm 11 dicht. Mensen waarschuwen hem om te vluchten. Maar David weet het beter: hij schuilt bij de Here! Daarin is hij ons in onze tijd tot voorbeeld.

Actueel:
Jan Wesseling
Een kerkorde van ijzer en leem
De Regiegroep GKv/NGK legde de Generale Synode en de Landelijke Vergadering een voorstel voor een nieuwe kerkorde voor. Bij veel artikelen is een uitgebreide toelichting geschreven. Hoe moeten we tegen deze kerkorde aankijken?

Thema:
Anne van der Sloot
Oer zet je op het verkeerde been
Met het veelgelezen fantasieverhaalOer. Het grote verhaal van nul tot nu willen de auteurs aantonen dat christelijk geloof en wetenschap goed bij elkaar passen. Allerlei bijbelse elementen zijn er ingenieus in verweven. De grote vraag is echter of de auteurs met dit verhaal recht doen aan het geloof, of liever: aan Gods Woord.

Column:
Gijs Zomer
De geur van het oude jaar
Over de rustige oudejaarsavond van 2020 en de lieflijke geur van een gouden schaal vol reukwerk.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Je hebt alles gegeven!
Abraham kreeg de opdracht zijn zoon Isaak te offeren. Wat is er voor ons de blijvende waarde van dat God tegen Abraham zei: ‘omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden’?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Opnieuw geboren
Over de wedergeboorte en het goede nieuwe leven dat wie in Christus gelooft, zal ontvangen.

Ingezonden:
Bas Luiten
Zijn liefde blijft bestaan
Een reactie op wat Henk Drost schreef over Opwekking 599, uitgelegd vanuit de gelijkenis van de verloren zoon.

Reactie:
Henk Drost
Gods geduld houdt eens op
In reactie op Luiten over het eenzijdige van Opwekking 599 en dergelijke.

Nieuw cahier:
Adrie Flipse
Hemel en hel
Lucius de Graaff schreef over hemel en hel in christendoom en islam cahier nr. 126, getiteld Na ons sterven.

Gelezen:
Henk Drost
Gaan voor God – aanrader!
René van Loon schreef met Gaan voor God. Leven als christen met uitstraling (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht) een basaal en radicaal boek.

Gelezen:
Pieter Boonstra
Sola Scriptura
Bespreking van het boek van Hans Burger, Arnold Huijgen, Eric Peels (red.), Sola Scriptura. Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority and Hermeneutics(uitg. Brill, Leiden), een bundeling artikelen van een ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie gehouden conferentie.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Tastbare trouw
In De Waarheidsvriend schreef prof. dr. A. de Reuver aan de hand van bijbelse voorbeelden over Gods trouw.
Schuldbelijdenis voor het tekortschieten van ‘de’ kerk in oorlogstijd?
In het RD schreef ds. J. Belder een column over al dan niet schuld belijden aan de Joden.
Zoek vrede voor de stad
In De Waarheidsvriend keekdr. M.J. Paul kritisch naar het veelvuldige beroep op de bijbelwoorden ‘Zoek de vrede voor de stad’ (Jer. 29:6).
Trots op de carrière van je kind
Dr. T.A. Boer liet in een column in De Waarheidsvriend zien dat je altijd trots op je kind kunt zijn.

Gedicht:
De zaligen, Len Borgdorff. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer