Nader Bekeken

Een coronaproof omhelzing

NB2020-7

september 2020
jaargang 27, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Net als Paulus op je strepen staan?
Op je strepen gaan staan, je gelijk willen halen, dat lijkt geen christelijke manier van leven. Maar Paulus dan, die nam het toch ook niet dat hij ten onrechte was gegeseld en in de gevangenis gegooid… Het gaat daar echter wel om Gods eer.

Actueel:
Balten Pieter Hagens
Gereformeerden in verandering
In de afgelopen tijd veranderde de gereformeerde wereld ingrijpend. Wat was de achtergrond van die godsdienstige veranderingen, wat betekenen ze voor de individuele geloofsbeleving, en in hoeverre zetten ze zich door in het geloofsleven van de overige kerkelijk-gereformeerden?

Thema:
Chris Kruse
Oer. Over schepping door middel van evolutie
Waarom het boek Oer de verschillende emoties oproept: waardering en instemming, maar ook teleurstelling en vervreemding.

Column:
Rufus Pos
Publieke opinie
Meningen kunnen verschillen, geldt dat ook voor de Bijbel?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Vergezeld door goede daden naar de eeuwige rust
Wat betekent het dat de mens bij zijn sterven wordt vergezeld door zijn goede daden?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Een coronaproof omhelzing
Waar geloof is Christus omhelzen, aldus artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Interview:
Jopie van der Linden
Rijkdom om uit te delen
De Zuid-Afrikaanse predikant Jopie van der Linden werkt voor het Reformatie Studiecentrum in Pretoria. Een interview met hem over zijn persoon en zijn werk.

Nieuw cahier:
Marja Zwikstra-de Weger
Betekenisvolle bijbelteksten
Een aantal artikelen van de hand van Egbert Brink en Rob van Houwelingen uit de rubriek Woordwaarde is verzameld in een gelijknamig cahier.

Gelezen:
Wim van Vlastuin
Doorkijkje in het denken van de jonge Bavinck. Een groots project
Het boek Gereformeerde ethiek van dr. H. Bavinck, bezorgd, ingeleid en geannoteerd door dr. Dirk van Keulen (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht), is belangrijk voor ons verstaan van Bavinck.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Een gehandicapt kind krijgen
In De Wekker schrijft ds. M.A. Kempeneers over de emoties en vragen die het krijgen van een gehandicapt kind kunnen oproepen.
Zuinig op de catechismuspreek
In het Gereformeerd Kerkbladvertelt Huib Noordzij iets over de geschiedenis van de catechismuspreek in Nederland.
Vrijheid van onderwijs en opdringerige ideologieën
Bregje Loenen stelt in een column in Katholiek Nieuwsbladde steeds meer opdringerige genderideologie aan de orde.

Gedicht:
Heer, in mijn hart is de eeuw gelegd, Hilbrand Rozema.Met kort commentaar door Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer