Nader Bekeken

Het leven als een damp

NB2020-4

mei 2020
jaargang 27, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Peter Drost
Rust en stilte
Hebben onze zielen rust in deze coronatijd? Totdat Hij komt, hebben we het nodig om elke keer weer onze ziel tot rust te brengen. Dat vraagt om veel gebed.

Actueel:
Jan Wesseling
Een machteloos machtswoord
De GKv veranderen razendsnel. Prof. De Bruijne roept ‘nieuwe machthebbers’ op om ruimte te geven aan kerkleden die daardoor in de knel komen. De vraag of ‘vernieuwers’ en ‘bewaarders’ zich daadwerkelijk onderschikken aan Jezus en zijn Woord blijft bij hem buiten beeld. Zijn voorstel resulteert in een soort reservaat voor ‘conservatieven’.

Interview:
Erik van Alten
Een dubbele baan in twee werelddelen
Dr. Erik van Alten werkt voor Stichting Oekraïnezending in Oekraïne en dat is op zich al interessant. Maar hij woont in Zuid-Afrika en werkt in Pretoria als gemeentepredikant. ‘Het in zowel Oekraïne als Zuid-Afrika te mogen werken geeft je een besef van de katholiciteit van de kerk.’

Column:
Gijs Zomer
Ik schreeuw het uit
Over bidden in deze crisistijd.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Het leven als een damp
Ons mensenleven is vluchtig. Laten we bij alles in ons leven God betrekken, Hij kan ook alles stilleggen! Wereldwijd dringt zich dat nu aan ons op. Laat ruimte voor wat Hij de komende tijd met jou wil.

Islam:
Lucius de Graaff
Is het boerkaverbod terecht?
Sinds vorig jaar is het verboden een boerka of een nikaab te dragen in het openbaar vervoer, in overheidsgebouwen en instellingen van gezondheidszorg. Moeten we daar blij mee zijn?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Waarom God én mens?
Een mens moest de straf op de zonde dragen, maar alleen doordat Jezus mens werd en ook God was, was dat mogelijk.

Gelezen:
Kees de Groot
Kerk zijn door te vieren?
Een kritische bespreking van het boek Kerk om te vieren van Hans Schaeffer (uitg. Brevier, Kampen).

Gelezen:
Perry Storm
Vrijgemaakt leven in flitsen en fragmenten
George Harinck, Huis van de Vrijmaking(uitg. Vuurbaak, Amersfoort) is een teleurstellend boek.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Crisistijd-genadetijd
Over deze crisistijd waarin we ook Gods oproep tot inkeer zien, schreef prof. dr. A. de Reuver in het Reformatorisch Dagblad.
Anders bijbellezen in de gereformeerde gezindte
Voor Terdegeinterviewde Huib de Vries o.a. de theoloog dr. M.J. Paul over moderne wetenschappelijke bevindingen en het lezen van de Bijbel.

Gedicht:
Genesis. Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer