Nader Bekeken

Koers uitzetten

NB2020-2

maart 2020
jaargang 27, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Harm Boiten
In de leerschool van de Geest
Leer en leren zijn niet populair, toch leert de Schrift dat leren een vitaal kenmerk van het geloof is. De kerk is een leerhuis, de gemeente een leergemeenschap. En God zelf is de leraar. Met Gods woorden – verlossend en bevrijdend – bouwt de Heilige Geest Christus’ kerk.

Actueel:
Jan Wesseling
Een nieuwe kerk en het kompas van Gods Woord
Unaniem besluiten de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken tot verdere eenwording. Waar ging het in 1967 ten diepste om? Om de vraag: hoe ben je confessioneel betrouwbaar kerk? En wil je dat echt zijn? Vanuit die vraag kun je niet gerust zijn bij dit proces van eenwording.

Thema:
Pieter Boonstra
Vrijheid van exegese?
Wat betekent de vrijheid van exegese precies? Is een beroep op de vrijheid van exegese in de huidige discussie over de vrouw in het ambt ter zake of niet? De Bijbel zelf beslist welke exegese juist is en welke niet. De Bijbel heeft de vrijheid om voor zichzelf te spreken.

Column:
Gijs Zomer
De begraafplaats is niet een stortplaats
Via de dood van een hond en ons sterven en begraven naar Goede Vrijdag en Pasen.

Ethiek:
Ruth Seldenrijk
Waarom moeite met Ongepland?
Abby Johnson schreef een boeiend boek (uitg. De Banier, Apeldoorn) over haar werk bij een abortuskliniek en hoe ze tot inkeer kwam. Het boek is ook verfilmd: Ongepland. Het indrukwekkende verhaal van de directeur van een abortuskliniek die overloopt van de dood naar het leven.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Je ziet, je ziet wat je niet zag
Hagar moest ontdekken dat God haar ogen opende voor wat ze eerst niet zag. En toen God dat deed, werd in haar behoeften voorzien.

Nieuw cahier:
Dick Dreschler
Met de Heer begraven en weer opgestaan!
Aankondiging van het nieuwe cahier, uitgave van Woord en Wereld, over de doop en het doopformulier.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Wat een vernedering!
Als Jezus niet was gekomen, zou er voor de mens geen hoop zijn. Goddank was Hij bereid zich helemaal klein te maken. We belijden erover in NGB artikel 18.

Gelezen:
Bart van Egmond
Secularisatie
In zijn boek De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen (uitg. Boekencentrum, Utrecht) bepaalt Herman Paul ons bij de strijd waarin we als christenen verwikkeld zijn.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Kerkorde versus Bijbel?
In De Wekker schreef prof. H.J. Selderhuis over het je houden aan kerkelijke afspraken.
De Nederlandse euthanasiepraktijk en de schuld van de protestanten
In De Waarheidsvriend schreef prof. T.A. Boer een opmerkelijke column.
De katholieke drie formulieren van eenheid
In Protestants Nederland en op bezinningmvea.nl verscheen een artikel van ds. Gert Treurniet over belijdenis en katholiciteit.

Gedicht:
Paasmorgen, Willem de Mérode. Met kort commentaar van Gert Slings.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer