Nader Bekeken

Ik... rechtvaardig?

NB2016-10

oktober 2016
jaargang 23, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Frans Wisselink
De weg van de vrede
Paulus predikte de vrijspraak door Christus, de mensen waren er enthousiast over. Dat enthousiasme vind je 1500 jaar later ook bij Luther. Velen zagen de nieuwe weg voor zich: de weg van de vrede. Dat is ook voor ons de goede weg.

Kroniek:
André Bas
Dromen van eenheid
Een van de vele activiteiten die de PKN vanaf oktober 2016 hoopt te organiseren in het Reformatiejaar, is het betrekken van de Rooms-Katholieke Kerk bij het streven naar eenheid.
Spreken van eenheid
De ‘Gemeenschappelijke Verklaring over de rechtvaardigingsleer door de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie’ uit 1999 is het resultaat van een oecumenische dialoog.
Vragen bij eenheid
Het op deze manier dromen en spreken van eenheid roept de nodige vragen op. Is de oude kwestie tussen Rome en Reformatie dan opgelost?

Thema:
Maarten Klaassen
Rechtvaardiging op de helling?
Sinds de Reformatie neemt de rechtvaardiging door het geloof een belangrijke plaats in binnen reformatorische kerken en theologie. En sinds de visie van Paulus op de rechtvaardiging een hevig omstreden thema is geworden, wordt er dus heel verschillend tegen aangekeken. Er valt wel van te leren, maar er zijn zeker ook kanttekeningen te plaatsen.

Column:
Gijs Zomer
Een vrolijke kers uit het Land van Altena
Over de boodschap van de grote druif van Eskol, een boodschap die vrolijk maakt.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Echt geloof werkt, geloof werkt écht
Luther had veel moeite met de uitspraak van Jakobus dat Abrahams daden zijn geloof vervolmaakte. Want het was de ontdekking van zijn leven dat we alleen rechtvaardig worden door het geloof. Maar spreken Paulus en Jakobus elkaar werkelijk tegen?

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
Confessioneel klimaat
De nieuwe kerkorde begint met een artikel over de verbondenheid van de kerken. De verbondenheid zit in de eenheid van het geloof en in de gehoorzaamheid aan de Schrift.

Rondblik:
Harm Veldman
Gods grootste geschenk: via Luther terug naar de Vroege Kerk
In de loop van de eeuwen is er op verschillende manieren omgegaan met Gods grootste geschenk, zijn rechtvaardiging van zondaren. Leefde men in de Vroege Kerk werkelijk dicht bij de bronnen van het christelijk geloof, zoals wel gedacht wordt? Pelagius bijvoorbeeld had al zijn eigen opvattingen en dwaalleer.

Rondblik:
Harm Veldman
Gods grootste geschenk: sola gratia en de eenheid van de kerk
Luther volgde de lijn van Augustinus en het kwam zover dat hij de kerk werd uitgezet.

Rondblik:
Henk Drost
Je kiest niet zelf. De discussie tussen Luther en Erasmus over de keus voor God
Erasmus ging tegen Luther schrijven over de leer van de vrije wil, want Luther had gesteld dat de vrije wil niets voorstelt. Erasmus reageert modern: niet met al grote stelligheden werken, want bij strijdvragen loop je het risico de eenheid kwijt te raken.

Gelezen:
Henk Drost
Maarten Luther: Gods instrument
Dr. H. Selderhuis schreef een mooi boek over Luther: Luther, een mens zoekt God(uit. De Banier, Apeldoorn).

Gedicht:
Ik ben de kleine dochter van Jaïrus. Ed Hoornik. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Dienend gezag
In NRCHandelsbladmaakte Japke-d. Bouma duidelijk waarom volgens haar zelfsturende teams niet werken. Over gezag en over redenen om het gezag te wantrouwen schreef dr. M.J. Kater in het Reformatorisch Dagblad. En prof. J. Douma schreef o.a. jaren geleden al in De Reformatieover de ruime strekking van het vijfde gebod.
Een antwoord op alle vragen?
Dr. J.H. van Doleweerd gaat in het Reformatorisch Dagbladin op de vraag of christenen overal een antwoord op moeten hebben.

 

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer