Nader Bekeken

Dubbeltroon

NB2016-7

september 2016
jaargang 23, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Zijn woede een oogwenk, zijn liefde een leven lang
Is deze uitspraak uit vers 6 van Psalm 30 algemeen gesteld? Het lijkt dan alsof de ernst van Gods woede wordt gerelativeerd doordat zijn liefde altijd overwint. Kijk naar de achtergronden van deze psalm.

Kroniek:
Kees van Dijk
Apart belijdenis doen
De zondag waarop jonge mensen belijdenis doen van hun geloof, is voor de hele gemeente een blijde dag. Hoe kan het dan dat, zoals onlangs in Zwolle gebeurde, een aantal jongeren hun jawoord op een andere plek wil uitspreken?

Thema:
Rob van Houwelingen
Natanaël: ‘Erken de Koning van Israël’

Natanaël werd door de Here Jezus ‘een Israëliet in wie geen bedrog is’ genoemd. Maar ook deze leerling moest erkennen dat Jezus zelf de Israëliet is in wie werkelijk geen bedrog is. En dat is meteen ook zijn en onze troost.
Bij dit artikel horen noten, klik hier.

Column:
Rufus Pos
Kale Auteur
Over titels en toevoegingen bij de namen van krantenschrijvers op de opiniepagina.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een dubbeltroon voor God en het Lam
Johannes ziet in de hemel een dubbele troon. Zo’n dubbeltroon was in de oudheid wel bekend, degenen die zo’n troon deelden, waren aan elkaar gelijkwaardig. Zo ook in de hemel. En nog mooier: de grote Overwinnaar belooft zijn eigen zetel te delen met iedere gelovige die tijdens de verdrukking volhoudt.

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
Wat voor kerk?
De nieuwe kerkorde zegt ook een en ander over de vormgeving van het kerkverband.

Rondblik:
Lucius de Graaff
Maria in de islam
Maria heeft als moeder van de grote profeet Isa een belangrijke plaats, maar beiden worden wel gezien als gewone schepselen.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Zoals ook wij vergeven
Waarom staat in het Onze Vader de toevoeging bij de vijfde bede dat ook wij onze schuldenaren vergeven? Het gaat dan over Gods eigen werk en ook over ons gedrag. Niet om tegenover de HERE te roemen in onszelf, maar om Hem te confronteren met zijn werk in ons.

Column:
Huib van Leeuwen
Het G-woord
Over de G van gereformeerd en van genade en over drie V’s.

Gelezen:
Marja Zwikstra-de Weger
Over vechten en overwinnen
Ds. Cees van den Berg schreef een praktisch bezinningsboek, ook geschikt voor een gemeenteproject: Naar de overwinning. Over de strijd van het geloof(uitg. Vuurbaak, Barneveld).

Gelezen:
Arnold Huijgen
Open voor God
Reflecties op het grote werk van de Canadese filosoof Charles Taylor zijn onder redactie van Hans Burger en Geert Jan Spijker in een deel van de TU-Bezinningsreeks verzameld onder de titel Open voor God. (uitg. Vuurbaak, Barneveld).

Gelezen:
Marja Zwikstra-de Weger
Samen de Bijbel lezen
De Samenleesbijbel(uit. Royal Jongbloed, Heerenveen) is al met al een waardevol gezinsproject.

Gedicht:
Kijk naar de vogels. Fiet van Beek. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Theoloog van het jaar, pfff
Een aantal uitspraken van Janneke Stegeman, de theoloog van het jaar 2016, geïnterviewd door Jurgen Tiekstra in VolZin, geeft te denken.
Eenmalige kerkgang en toch ambtsdrager?
Het is een groeiend probleem binnen de kerken: kan de broeder die één kerkgang genoeg vindt, op tal gezet worden? Volgens OnderWegis het al realiteit en in het Reformatorisch Dagbladwerden er in een hoofdredactioneel commentaar vraagtekens bij gezet.
Twee maten
In de NRCvroeg Anna Krijger aandacht voor het meten met twee maten binnen linkse kringen in ons land als het gaat om religie.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Het probleem van de bijbeltekst
- de schatten van Gods koninkrijk
-
-

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer