Nader Bekeken

Bewonder de bruidegom!

NB2016-7

juli/augustus 2016
jaargang 23, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Henk Room
Bruiloft
In Genesis 2 en in Openbaring 19 gaat het over een bruiloft. De bruiloft van de eerste Adam, met de mooiste vrouw, en de bruiloft van de tweede Adam, ook met de mooiste bruid. Zijn we op weg naar de bruiloft, hebben we onze mooiste kleding al aan?

Kroniek:
Jan Wesseling
Mijn huis!
God past het beeld van een huis zelf ook toe op de kerk. Het is zijn huis. Hij bedacht het ontwerp. Het geheel wordt geconstrueerd door zijn Geest. Zijn Zoon heeft er een onnoemelijk kapitaal voor betaald. Het wordt bevolkt door de kinderen van God. Maar het is en blijft het huis van Gód. Hoe gaan wij om met (de dienst in) zijn huis?
Verbouw
Er wordt nogal gesleuteld en verbouwd aan Gods huis, er lijkt een nieuw model van kerk-zijn te ontstaan. Maar is de kerk niet allereerst een huis van God, waarin het heil wordt bemiddeld, uitgedeeld en beleefd?

Thema:
Pieter Niemeijer
God is almachtig en goed in Genesis 2 en 3
Is het kwaad door God geschapen is, zodat Hij de schuld van het kwade is? Of is het kwaad buiten God om ontstaan en viel het dus buiten zijn macht? Waar was de goede God toen het kwaad zijn intrede deed? Over deze vragen kan door theologen en gelovigen worden nagedacht. Maar de Bijbel leert ons, ook al in Genesis, genoeg om God te eren en om de redding en vernieuwing van ons leven te ervaren.

Column:
Gijs Zomer
De sportzomer is voorbij
Over de Biesbosch, de ark van Noach en de tijd van toen en nu.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Kostbaar en kwetsbaar
Hoe kijkt God naar ons? In de Bijbel wordt gesproken over zijn oogappel. In dat beeld zit heel de verbondsgedachte als het ware begrepen.

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
Van hoofdstukken, artikelen en formuleringen
Hoe de nieuwe kerkorde is opgebouwd.

Rondblik:
Piet Houtman
Geloofsbeleving op straat
Paulus had midden in de drukte van de grote stad Athene een ervaring van God. Kan dat bij ons ook, of zoeken wij juist de stilte op, en waarom?

Rondblik:
Ferdinand Bijzet
Duurzaam
Het woord ‘duurzaam’ wordt eigenlijk verkeerd gebruikt. Deze aarde is niet duurzaam, Gods nieuwe aarde wel.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Elkaar troosten
Een van de moeilijkste dingen in het leven is wel elkaar als kinderen van God te troosten. Toch is dat een duidelijke opdracht in de Schrift. We moeten huilen met hen die huilen, de moedelozen bemoedigen en de zwakken ondersteunen.

Gelezen:
Leendert Joosse
Een spiegel voor eigen identiteit
Dr. Pieter Boon promoveerde in Bloemfontein, Zuid-Afrika op het leven en werk van de Zweedse zendeling Hans Peter Hallbeck: Hans Peter Hallbeck and the cradle of Missions in South Africa. A Theological-Critical Study.

Gelezen:
Harm Boiten
‘Jesaja doelde op Jezus…’
Uitwerking van tekst die is uitgesproken bij de aanvaarding van een nieuwe leerstoel aan de TU-Aperdoorn.

Gedicht:
Jezus: Raadsman, Wonderbaar. Koos Geerds. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De liturgie is niet van ons
In De Waarheidsvriendschreef ds. A.J. Mensink een fraai artikel over liturgie en de persoonlijke beleving.
Het christendom groeit
In Christelijk Weekbladverscheen een artikel van Brian Douglas over de kerk die altijd al groeide en dat nog steeds doet.


 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer