Nader Bekeken

Pottenbakker en klei

NB2016-3

juni 2016
jaargang 23, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Het geheim van een christenleven
Tegenwoordig is de boodschap: als je het leuk vindt, is het leuk, doe wat je wilt. Het lijkt het geheim van het leven. De christen kent een ander geheim: dat Christus zijn leven is. Paulus schreef er al over in de brief aan de Filippenzen.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Schapen en wolven (1)
Laat de ondertekening bij de bevestiging van ambtsdragers in het licht van Paulus’ aansporing in Handelingen 20 een stimulans zijn om de kudde te bewaren bij het evangelie en te beschermen tegen dwaling.
Schapen en wolven (2)
Dr. A.J. Plaisier vertrekt als scriba van de generale synode van de PKN en gaf een interview in het ND. De waarschuwing van de Heer en van zijn apostel klinkt anders. Die luidt niet: maak van dwaalleraars geen martelaar, maar: bescherm de kudde tegen wolven en valse profeten.
Schapen en wolven (3)
Plaisier noemt in het interview twee leerkwesties. Je zou denken dat het incidenten van dwaling zijn. Dat is niet het geval. De ruimte voor de dwaling is binnen de PKN structureel.
Schapen en wolven (4)
Plaisier geeft ook een beeld van de toekomst van de kerken in Nederland: hij denkt aan een federatieve koepel als tussenfase op weg naar één kerkinstituut waarin alle verschillen samenleven.

Thema:
Pieter Niemeijer
God is almachtig en goed ondanks alle kwaad
Menigeen vindt het kwaad in de wereld hét argument tegen het bestaan van een God die almachtig én goed is. Als God immers almachtig is en in alles de hand heeft, dan is Hij verantwoordelijk voor het kwade en slechte, en is Hij dus niet goed. Als God echt goed is, kan Hij niet verantwoordelijk zijn voor het kwade. Maar is Hij dan nog almachtig?

Column:
Rufus Pos
Gebedspastoraat
Over pastoraat, gebed en verhoring.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Het Loofhuttenfeest: het feest dat komt
Het Loofhuttenfeest is niet alleen voor de joden, maar ook voor ons van betekenis: als het feest dat komt.

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
Voor de kerken, zonder de kerken?
Over de voorgeschiedenis van de nieuwe kerkorde.

Rondblik:
Harm Veldman
Augsburg: start of eindpunt van de grote oecumene?
Zal er werkelijk een begin van eenheid tot stand komen tussen Rome en de Reformatie? Als gereformeerde protestanten volgen we deze ontwikkeling met belangstelling, maar ook op gepaste afstand. In Augsburg is op 31 oktober 1999 de ‘Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer’ ondertekend.

Rondblik:
Balten Pieter Hagens
Geloven na de ontkerkelijking
Onze tijd en cultuur worden gekenmerkt door de secularisatie. Wat heeft de kerk nog te bieden, met name aan jongeren?

Gemeentebreed:
Jan Blok
Avondmaal aan huis
Onder bepaalde voorwaarden kan ook thuis avondmaal gevierd worden met hen die niet meer in staat zijn om de kerkdienst bij te wonen.

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Weet wat je gelooft
Dr. Almatine Leene en Wim Markus schreven met Dogmatiek voor iedereen(uitg. Boekencentrum, Zoetermeer) een aantrekkelijk boek.

Gedicht:
Vrouw, Harmen Wind. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De Geest, de prediking en een krachtige kerk.
In De Wekkerschreef ds. A.Th. van Olst een goed artikel over de kracht van de Geest.
Met Jan en alleman avondmaal vieren?
In OnderWegverscheen een interview met ds. Jan Mudde, o.a. over de avondmaalsviering.

 

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Het probleem van de bijbeltekst
- de schatten van Gods koninkrijk
-
-

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer