Nader Bekeken

Van 1.0 naar 2.0

NB2016-3

mei 2016
jaargang 23, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Bart van Egmond
Jezus, onze spelbreker
Jezus doet niet mee aan de regels van ons spel, zouden we Hem dan een spelbreker vinden? Wij (moeten) leren Gods spel mee te spelen, in verbondenheid met Hem, doordat Hij het spel van onze hoogmoed heeft gebroken.

Kroniek:
Kees van Dijk
Gereformeerd 1.0 > 2.0
In een Column in het Nederlands Dagbladsignaleerde prof. Ad de Bruijne twee soorten van gereformeerden. Hij noemt de 1.0 en 2.0 en merkt op dat 2.0 vaak ernstig wordt gewantrouwd door 1.0. Bij deze weergave is een aantal opmerkingen te maken.
Koning van Katoren
Vijf verschillende kerkverbanden willen bijzondere en nauwere betrekkingen met elkaar aangaan. Al met al is er alle reden om hierover nog eens goed met elkaar door te spreken.

Thema:
Chris Kruse
Oneindig complex
Over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de ruimte om ons heen, de biologische en (bio)chemische werkelijkheid, het oneindig complexe leven. Ook op het terrein van de biologische werkelijkheid vormen geloof en natuurwetenschap een Heerlijke combinatie.

Column:
Gijs Zomer
Met het geld voor de kerk naar de disco
In een tv-uitzending over de jaren ’60 gaven kinderen van prof. H.J. Schilder een publiek getuigenis over hun gezins- en kerkelijk leven.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Internationale leeropdracht
Over de Meester en zijn discipelen, hun leerschool en leeropdracht.

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
God van vrede
Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren, schrijft Paulus in 1 Korintiërs 14. De verbinding van orde en vrede is cruciaal voor het klimaat in de kerk!

Rondblik:
Lucius de Graaff
De hoeren van Hadramaut
Over een groep moslimvrouwen die in de tijd van Mohammed van zich lieten horen. Er zijn altijd al vrouwen geweest die zich verzetten tegen de ondergeschikte positie van de vrouw binnen de islam.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Avondmaal vieren buiten de erediensten om?
Het gebeurt dat gemeenteleden (bijeen bijvoorbeeld in vereniging, bijbelkring, gebedsgroep of Alpha-groep) samen graag het heilig avondmaal willen vieren.Hoe moet je reageren op een dergelijke wens van deze positieve christenen?

Gelezen:
Hans Maris
Een boek vol twijfel?
Ds. Bram Beute schreef een eerlijk boek over geloof en twijfel, Ik geloof, geloof ik(Vuurbaak, Barneveld).

Gedicht:
Verwachting, Ati van Gent. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Een ‘moderne’ gelovige over de Geest
Ds. Jan Offringa is door Theo van de Kerkhof voor Volzingeïnterviewd over zijn geloof in de Heilige Geest. Hij stelt o.a. dat een theologie van de Geest verrassende openingen biedt voor moderne gelovigen.
Paus Franciscus en de barmhartigheid
K. van der Zwaag besteedt in Protestants Nederlandaandacht aan de paus en het jaar van de barmhartigheid. Dat roept ook belangrijke theologische vragen op.
Kopje-onder, da’s pas dopen
In Confessioneelgaat dr. Bert van Veluw in op het woord ‘dopen’ en maakt interessante opmerkingen over het onderdompelen.
Verdriet achter de cijfers
Kerkverlating is een groot verdriet in veel families, ook in die van Ad de Boer, zo schreef hij in Onderweg.

 

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer