Nader Bekeken

Lopend vuurtje

NB2016-3

april 2016
jaargang 23, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Loflied op onze hemelse Koning
Psalm 145 is een loflied op God als Koning. Het Psalmenboek loopt uit op de lof op God. God belooft zijn goedheid voor wie hem eren, dat is een toezegging voor eeuwig.

Kroniek:
Perry Storm
‘God in Nederland’
Gereformeerden in Nederland
Enkele recente publicaties laten zien dat en hoe er een terugloop plaatsvindt in kerkbezoek. Hoe zal het verdergaan met de gereformeerden in ons land en in het bijzonder met de GKv, en hoe moet onze houding hierbij zijn?

Thema:
Pieter Boonstra
Goed gelovig, dankzij de catechismus?
Eind vorig jaar verscheen een boek onder de titel Goed gelovig, dat een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus geeft. Het brengt het belang van de catechismus en de catechismuspreek naar voren, en dat is nodig in een tijd waarin er steeds minder kennis van de catechismus is. Dwalingen kunnen zelfs ontstaan. Reden voor een pleidooi voor het behoud van de middagdienst.

Column:
Rufus Pos
Spiegel van de Nederlandse ziel
Zijn wij wel bereid om gastvrij te zijn voor vreemdelingen?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Als een lopend vuurtje
Het was Paulus’ drijfveer om het evangelie te brengen en te verspreiden, en hij reisde er stad en land voor af. Wat wil het zeggen dat vanuit geloof tot geloof Gods gerechtigheid zichtbaar wordt?

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Het klimaat in de kerk
Inleidend artikel op een serie over de nieuwe kerkorde. Voor de klimaatregeling zijn ook de wisselende omstandigheden buiten van belang, een kerkorde heeft van tijd tot tijd behoefte aan een update.

Rondblik:
Chris Kruse
Geloof en natuurwetenschap: een Heer(!)lijke combinatie (1)
Wat is het verschil tussen geloof en natuurwetenschap, en hoe werkt natuurwetenschap? Over resultaten en verklaringen van natuurwetenschappelijk onderzoek.

Gemeentebreed:
Henk Drost
De stille dood van de tweede kerkdienst
Hoe komt het dat de tweede kerkdienst zo slecht bezocht wordt? Dat is niet bepaald een teken van groei. Welk voorbeeld wordt zo aan jongeren gegeven?

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Professor Van der Pol over de oude dag
Het afscheidscollege van prof.dr. F. van der Pol was gewijd aan de zeventiende-eeuwse Simon Oomius, die zich bezighield met het ouder worden.
Harm Boiten
Triniteit en kerk
Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A. Baars verscheen bij de TU Apeldoorn een bundel over Triniteit en kerk.
Hans de Wolf
Moeilijke teksten uit het Oude Testament
In Ongemakkelijke teksten van het Oude Testamentonder redactie van Hetty Lalleman (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) wordt een aantal teksten kort uitgelegd.

Gedicht:
Zo geheim. Manja Croiset. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Koning bij de gratie Gods
D66 vatte in een persbericht een initiatiefwetsvoorstel samen over het voortaan achterwege laten van de woorden ‘bij de gratie Gods’ in nieuwe wetten. Dat leverde reacties op van Jutta Chorus (in NRCHandelsblad), van dr. Arjan Plaisier en van prof.dr. Jan Willem Sap (beiden in Reformatorisch Dagblad). Cors Visser liet in het Nederlands Dagbladzijn mening zien.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer