Nader Bekeken

Keihard werken

NB2016-3

maart 2016
jaargang 23, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Arnout Francke
Werk als belangrijke zingever
Prediker reflecteert aan werk. Hoe kijken wij tegen ons werk aan, ontlenen we daaraan onze identiteit? Prediker maakt daar geen positieve opmerkingen over, nee, het is zwoegen en najagen van wind. Toch wijst hij ook een andere richting.

Kroniek:
Jan Wesseling
Toveren
Met een beroep op Gods royale genade en de diversiteit aan opvattingen onder christenen over spelende actuele issues wordt nogal eens een concreet antwoord op de vraag wat ‘goed’ en wat ‘kwaad’ is, ontweken. Daardoor lijkt de gezonde bijbelse leer weggetoverd te worden.
Tellen
Hoe belangrijk is de kinderdoop nu eigenlijk als twistpunt, om een scheidslijn tussen christenen te markeren? In de pers ontstond daarover discussie, over het elkaar als christenen herkennen maar dan niet de diepere vragen te laten liggen.
Tekenen
In hoeverre hebben we het lef en de ruggengraat om nog gewoon te blijven staan voor wat we met elkaar belijden en waar we als kerken onze handtekening onder zetten? Durven we nog confessioneel betrouwbaar kerk te zijn?

Thema:
Rob van Houwelingen
Verbondsvernieuwing op Goede Vrijdag
Bij de kerkelijke avondmaalsviering worden de instellingswoorden van Jezus voorgelezen, de uitspraken die Hij deed tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen, bij het breken van het brood en het ronddelen van de beker. In het zogeheten ‘bekerwoord’ maakte Hij melding van een nieuw verbond. Wat bedoelde de Heer toen Hij sprak over verbondsvernieuwing?
De Geest als kloppend hart in het nieuwe verbond
Wat houdt verbondsvernieuwing in? God wil een doorstart maken met zijn volk Israël. Hij sluit geen ander verbond, met andere mensen als partners, maar Hij legt een ander fundament dat de relatie met zijn volk schraagt. Avondmaalswijn kent een afdronk van geestelijke verbondenheid bij allen die zich laten leiden door de Geest.

Column:
Gijs Zomer
De jeugd van tegenwoordig
De predikant is bevoorrecht doordat hij een tijdje met de jeugd van de kerk mag meelopen op hun geloofsweg.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Botsende belangen: Bileam tegenover de Heer God
Wat heeft de HEER van doen met zo’n zogenaamde profeet als Bileam, oftewel: wat heeft het licht te maken met de duisternis? God laat zich hier wel degelijk in met duistere praktijken en gaat zelfs een eind mee met Bileam. Waardoor krijgt het verhaal dan toch een wending?

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Eer
Het loflied op God golft over de aarde en gaat altijd door.

Rondblik:
Lucius de Graaff
Steuntje voor studenten
De studentenpastor vertelt over praktijk en werkwijze van het studentenpastoraat.

Gemeentebreed:
Henk Drost
Lekker laten samenwonen?
Hoe ga je in de kerk om met jongeren die (willen) samenwonen? Starten bij Gods Woord betekent vasthouden aan het bijbels huwelijk: liefde en trouw, en getuigen.

Gelezen:
Gert Kwakkel
Schepping en evolutie, voor kinderen en jongeren
De verschijning van het jeugdboek Het geheime dagboek van topnerd Tycho, door Corien Oranje en Cees Dekker (Columbus/Jongbloed, Heerenveen) riep veel discussie op in de pers over schepping en evolutie, evenals het speciaal voor jongeren geschreven boek Check it out! van René Fransen (ForumC/Jongbloed, Heerenveen).
Marja Zwikstra-de Weger
Een wonderlijk verhaal
De roman Eva van W. Paul Young (Kok, Utrecht) is een fantasieverhaal dat ruimte wil scheppen voor nieuwe theologische inzichten.

Gedicht:
Aanvliegroute. Ria Borkent. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Prediking: genadige aanspraak én tegenspraak
Ds. A.J. Mensink publiceerde in De Waarheidsvriend een verhaal over profetische prediking.
Waarover praten met een agnost?
In Christelijk Weekblad legt dr. Willem Maarten Dekker uit wat agnosten zijn en hoe zij denken.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer