Nader Bekeken

Rijp voor de sloop?

NB2016-2

februari 2016
jaargang 23, nr 2

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Thijs van de Kamp
Commitment gevraagd!
Kiezen is niet altijd makkelijk. Ook op het religieuze vlak valt veel te kiezen. De Here wil de keuzestress verminderen door een duidelijk verhaal over zichzelf, in Jozua 24. Waar Hij uiteindelijk naar verlangt, is een volk dat Hem is toegewijd.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Een veilige kerk
Op de Landelijke Vergadering van de NGK zijn besluiten genomen over de vraag of gemeenteleden die in een homoseksuele relatie samenleven, tot het ambt geroepen kunnen worden. De kerk moet voor hen in elk geval een veilige plaats zijn.

Inzegenen of zegenen?
Hoe de kerk met verschillende relatievormen omgaat, speelt niet alleen binnen de NGK. Alle kerken hebben ermee van doen. Binnen de PKN komt een discussie op gang over het verschil dat gemaakt wordt tussen een huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen.
Protestantse bisschoppen
In de PKN bezint men zich op de kerkorganisatie en is een rapport gepubliceerd met een toekomstvisie. Daarin komt een figuur voor die sterk op de bisschop lijkt.

Thema:
Pieter Niemeijer
De bron van de doop
Veel uiteenzettingen over de doop beginnen met de betekenis van het woord ‘dopen’ of ‘onderdompelen’, of met het ritueel van de doop: de dopeling die in het water ondergaat en weer boven water komt. Maar een vraag die daar nog achter ligt, is: hoe kwam de Here Jezus ertoe de doop in te stellen?

Column:
Rufus Pos
Ik was een vreemdeling
Hoe moeten wij staan in de discussie over vreemdelingen en asielzoekers?

Woordwaarde:
Frans Wisselink
En toch is de wereld geen slooppand!
Een christen moet gelovig wachten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maak je dus maar niet zo druk over onze wereld. Het gaat straks toch allemaal kapot. Het lijkt of Petrus in 2 Petrus 3 hiermee instemt.

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Offer
Als mensen zich aan God gewonnen geven, bieden ze Hem hun leven als dankoffer aan.

Rondblik:
Henk Drost
De Amerikaanse Kuyper. In gesprek met Keller
In zijn visie op de leer en de taak van de kerk sluit Tim Keller aan bij Abraham Kuyper. Wat we hier in Nederland gezien hebben als risico van het onderscheid van Kuyper tussen de kerk als instituut en de kerk als organisme, zie je ook bij Keller. Hij komt op voor het instituut, maar zijn hart ligt bij het organisme. En zijn keus voor het laatste maakt dat de kerk als instituut – de gemeente – in zijn uitwerking niet de plek krijgt die ze zou moeten hebben.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks

Bidden om de Heilige Geest
In de kerk hoor je steeds biddenom de Heilige Geest. Klopt dat wel? Wij hebben als gelovigen toch Gods Geest ontvangen, waarom dan nog bidden om de gave van de Geest?

Gelezen:
Henk Drost
Missionair: hoe doe je dat? Leren van Keller
Bij uitg. Van Wijnen, Franeker, is weer een Nederlandse vertaling verschenen van een boek van de Amerikaanse predikant Tim Keller: Centrum Kerk. Het boek wil vanuit goede theologie een praktische handreiking geven.

Gedicht:
Voorbereiding. Willem de Mérode. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Royaal ruimte voor gehandicapten
In Christelijk Weekbladschreef Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber over de niet zo florissante plaats van gehandicapten in onze Nederlandse samenleving.
Protestantse bisschoppen
In De Waarheidsvriendis kerkrechtdeskundige dr. P. van den Heuvel kritisch over de recente pleidooien voor de figuur van de protestantse bisschop.
Luther over de Joden ‒ excuses nodig?
Rabbijn Lody van de Kamp leverde in het Reformatorisch Dagbladeen waardevolle bijdrage aan de discussie over het afstand nemen door christelijke kerken van Luthers standpunt over de Joden.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer