Nader Bekeken

Degelijk gebouwde stad

NBmaart2013

december 2012
Jaargang 19, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Over de stad is veel te zeggen. Ook in de Bijbel gaat het op verschillende plaatsen over de stad. De stad voor of tegen God. Maar uiteindelijk zijn we, levend van Gods genade, allen op weg naar de stad van Gods toekomst, de stad met fundamenten, de stad van de levende God!

Kroniek:
Hans van der Jagt
Zeven portretjes en een schilderij
Gereformeerd bestaat in soorten, en: wat is eigenlijk gereformeerd? In het ND werden zeven voorgangers hierover aan het woord gelaten. En Jan Odding schrijft in zijn onlangs verschenen boek Gereformeerd uit overtuiging maar… waarom hij ervoor koos zich van de Gereformeerde Kerken af te scheiden.

Zo zijn we niet getrouwd
Ook in de kerk komt ongehuwd samenwonen voor. En men gaat er ook steeds genuanceerder over denken. Hoe moeten ambtsdragers hiermee omgaan en hoe staat het met de kerkelijke tucht hierover?

Thema:
Sipke Alserda
De hel – een helder verhaal?
Niet veel christenen willen nog geloven dat de hel bestaat. Het ND organiseerde er zelfs een debatavond over naar aanleiding van verschijning van het boek Love wins (‘De liefde wint het’) van de Amerikaanse evangelische voorganger Rob Bell, waarop als reactie andere boeken verschenen, zoals God wins (God overwint) van Mark Galli. Integer en met respect voor zijn opponent gaat Galli op dit moeilijke onderwerp in, eerbiedig luisterend naar wat God zelf wel of niet zegt in zijn Woord.

Column:
Gijs Zomer
Lediggang
Is er wat voor te zeggen om tegen de hedendaagse ledigheid de kerkdienst in te zetten?

Woordwaarde:
Egbert Brink
Pril maar sterk geloof
Naäman gelooft na zijn wonderlijke genezing in God en wil Hem voortaan dienen. Maar hoe moet dat als zijn vorst hem verplicht mee te gaan naar de tempel van Rimmon?

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
Telkens weer
Telkens weer hebben we de kerkgang nodig, de Heilige Geest werkt en versterkt het geloof door de continue dienst van prediking en sacramenten.

Rondblik:
Jan Bollemaat
Terug naar de school met de Bijbel?
Bij het LVGS is een notitie verschenen over de toekomst van het gereformeerd onderwijs. Bij gereformeerde ouders neemt de aandacht voor gereformeerd onderwijs af, bij anderskerkelijken neemt de belangstelling juist toe. Hoe ga je in die veranderende omstandigheden om met de gereformeerde identiteit?

Rondblik:
Inger Hoegee
Wereldwijd verbonden door Gods Woord
Interview met Peter Jan de Maaike de Vries, die met hun kinderen op Papoea leven en werken. Ze zijn in dienst van Wycliffe Bijbelvertalers en werken aan een bijbelvertaling voor de Korowai, een stam die diep in de binnenlanden woont.

Gelezen:
André Bas
De jongen die in de hemel was
Hoe ziet de hemel eruit? Kan een kind dat een operatie bijna niet overleefde, daarover vertellen? De antwoorden lijken gegeven te worden in het boek van Todd Burpo, De jongen die in de hemel was (uitg. De Boekerij, Amsterdam), maar zijn die ook bijbels?

Gedicht:
Eens op een dag in Nazareth, D. van der Stoep. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Zorgen in Canada en de VS over de GKv in Nederland
Ds. Alko Driest schreef in de Kerkbode voor Groningen enz. opnieuw over de Canadese kerken na zijn bezoek aldaar en hij toont nieuwe gezichtspunten.

Het kerklied: smaak of kwaliteit?
In het Christelijk Weekblad schreef Dirk Zwart over smaak en diepgang in verband met kerkmuziek.

Memoriseren… yes!
Voor het belang van uit het hoofd leren, vooral voor de geloofsopvoeding, pleitte dr. A. de Muynck in Terdege.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer