Nader Bekeken

Een kerk vol heilige hoorders

NBmaart2013

november 2012
Jaargang 19, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
André Bas
IJzeren strijdwagens
In de tijd van de Rechters maakte Juda zich met Gods hulp meester van het bergland, maar in de laagvlakte beschikten de bewoners over strijdwagens. Toch moeten ze blijven strijden en op God vertrouwen. Soms staan wij in onze tijd en situatie onder druk: om onderdelen van de leer van de kerk los te laten of onze levensstijl aan te passen. Wie houdt de strijd vol? Maar we mogen strijden met vertrouwen!

Kroniek:
Jan Wesseling
Het B-woord
Het kerkelijk leven kent ook al een woord dat we liever onbesproken laten, zo lijkt het wel. De postmodernisering met alle onrust, onvrede en individualisering van dien is ook in onze gelederen doorgedrongen. Dat is onder andere te merken in de verminderde kerkgang en kennis van geestelijke zaken. Er is daarnaast een verlangen om iets van God te beleven. We hebben ons te bekeren en ons tot God te keren en dat te laten zien in heel onze levenshouding.

Thema:
Kees de Ruijter
Een kerk vol hoorders
Mensen weten in de praktijk niet altijd hoe ze gericht de Bijbel kunnen gebruiken als lamp voor hun voet. Ook al schijnt de lamp in de preek, hun eigen weg lijkt niet van het licht te profiteren. Hoe ligt de verhouding tussen de preektekst en de hoorder? Horen doe je met je hart.

Column:
Rufus Pos
Verbondenheid
Laten wij ons beïnvloeden door het postmodernisme met zijn onverbondenheid?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Filemon als begeleidend schrijven, maar waarbij?
Wat is de bedoeling van het briefje aan Filemon, waarom staat het in de Bijbel?

Rondblik:
Aryjan Hendriks
Naar een ander kerktype?
Is het waar dat het missionair pastoraat, dat zich ook bezighoudt met de inwijding van nieuwe gelovigen, om een ander kerktype vraagt?

Waarom naar de kerk?:
Pieter Niemeijer
Zelfkritiek
Hoe kijken we tegen onszelf aan?, dat is een belangrijke vraag ook in verband met onze kerkgang. Christus heeft je in deze gemeente gezet en daar dien je je gaven in te zetten. Hoezo dan shoppen?

Rondblik:
Jan Smelik
Grenzen aan liturgische vrijheid
Onze kerken zijn sterk aan het veranderen, er is meer openheid gekomen en er wordt meer waarde gehecht aan de geloofsbeleving. Dat heeft zijn weerslag op de liturgische praktijk. Het is goed en zinvol dat een kerkverband tot op zekere hoogte eenheid in de liturgie wil hebben. De Koersbepaling uit 2002 bevatte een koerswijziging ten aanzien van de status van vrijgegeven orden van dienst, die voortaan gezien moesten worden als ‘aanbevolen voorbeelden’. Met die vrijheid dient verantwoord te worden omgegaan.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Wat is preken?
Er is veel verontrusting over de prediking. Wat is preken eigenlijk? Het gaat om ambtelijk werk met een gezagsvolle boodschap, en bediening van de sleutelmacht.

Gelezen:
Harm Boiten
Sions roem en sterkte
Meer dan 250 jaar geleden verscheen van ds. Arnoldus Rotterdam een verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, Sions roem en sterkte. Bij uitgeverij De Banier, Utrecht, verscheen vorig jaar een herdruk in hedendaagse spelling. De auteur legt de belijdenis uit als naspreken van de Schrift.

Gedicht:
Mozes, Judith Herzberg. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Preken: aansluiten bij, maar niet aanpassen aan de hoorders!
In De Wekker schreef dr. D. Visser over het uitblijven van de vruchten van de prediking. De bijdrage van prof.dr. A. Baars in het Reformatorisch Dagblad over prediking in crisis sluit er mooi op aan.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer