Nader Bekeken

Zaaien en zekerheid

NBmaart2013

mei 2012
Jaargang 19, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Zoals een arend
In Deuteronomium 32 staat de tekst over de arend die over zijn nest waakt en voor zijn jongen de vleugels uitspreidt. Roofvogelkenners tonen aan dat de arend een wrede vogel is en ook niets op zijn vleugels draagt, de bijbelse vergelijking is dus beperkt. Mozes noemt de arend alleen vanwege zijn sterke en machtige vleugels.

Extra: geloof

Kroniek:
Hans Maris
Zijn de gereformeerde kerken evangelisch aan het worden? (1) en (2)
In deze samenvatting van een winterlezing komen aan de orde waardoor het evangelische beeld gevormd wordt, wordt er een evangelische rondblik gegeven en ook enkele historische gegevens. In het tweede deel komt naar voren wat de actualiteit is van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en wat het geloof betekent, en tot slot kijken we als gereformeerden in de evangelische spiegel.

Thema:
Henk Drost
Zaaien – gereformeerde evangelisatie
Zaaien betekent dat je moet leren loslaten. Het is een woord voor menselijke activiteit, maar het benadrukt tegelijk de beperktheid ervan. Je moet zaaien en overlaten: een Ander doet groeien. Alleen als God het geeft, komt er echt groei. En Hij zal doen wat wij niet kunnen.

Thema:
Jakob van Bruggen
Wie gelooft er nu eigenlijk: ik of wij? Het karakter van het christelijk geloof volgens het Nieuwe Testament
Het is in onze individualistische cultuur bijna gewoon geworden om vanuit jezelf te spreken en te denken. Naar aanleiding daarvan wordt de vraag besproken wie er nu gelooft: ik of wij? Vervolgens komt de vraag aan de orde of dit samenhangt met het soort geloof dat we hebben, waarbij de focus gericht is op het karakter van het christelijk geloof volgens het Nieuwe Testament.

Thema:
Aryjan Hendriks
Geloofszekerheid
‘Geloven’ is een vaag woord geworden. Toch mogen we geloven zien als een zekerheid. Ons geloof kan wel aangevochten worden en er treden vaak tegenstemmen naar voren. Maar de Heilige Geest wil het geloof in ons hart werken. Daarbij is de prediking nodig.

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Prangende vragen bij het geloof
De God die ik niet begrijp. Over lastige geloofskwesties is de titel van een boek van Christopher J.H. Wright (uitg. Vuurbaak, Barneveld). De auteur behandelt op een pastorale manier diverse geloofsvragen.

Column:
Gijs Zomer
Het is heerlijk huilen in de lente
In mei is het voorjaar, maar ook herinnering aan de wreedheid van de oorlog en ander lijden.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Hoe kijkt God naar ons leven?
In de Bijbel wordt het woord ‘gruwel’ gebruikt voor zonden als bijvoorbeeld onrecht of afgoderij of hoogmoed, die zijn een gruwel in Gods ogen. Hoe kijkt God naar het leven van mensen en volkeren? Hij kent ons door en door en beoordeelt ons leven en gedrag, maar Hij kan ook de omkeer bewerken.

Waarom naar de kerk:
Pieter Niemeijer
Beeld van God
We gaan naar de kerk omdat we mensen zijn, denkende schepselen van God, geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. De kerkdiensten zijn als het ware de quality-time in onze relatie met God

Rondblik:
Jaap Oosterhuis
Onder Christus’ heerschappij. Bevrijdingspastoraat (2)
In deze tweede bijdrage gaat het vooral over geesten en demonen in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament en over de geestelijke wezens in het Nieuwe Testament. Daarin worden satan en de boze geesten vaker genoemd dan in het Oude Testament. Hoe gaan Jezus en de apostelen ermee om?

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Komen als geroepen
Over ambt, roeping en roepingsbesef. Wie worden er geroepen, hoe wordt geroepen, weet dat je door God zelf geroepen wordt, dat talstelling en verkiezing wel mensenwerk zijn. En: geroepen worden tot het ambt is een voorrecht.

Gedicht:
Merelnest, Jan Boerstoel. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Het ‘streng-christelijke’ als boosdoener
In Christelijk Weekblad schrijft ds. Jan van Butselaar over zijn verontwaardiging wanneer het ‘streng-christelijke’ meteen wordt veroordeeld.

CGK en kerkelijke eenheid
In De Wekker geeft ds. P.L.D. Visser in een themanummer over kerkelijke eenheid een overzicht van de stand van zaken vanuit christelijk gereformeerd perspectief. In een andere bijdrage in hetzelfde nummer beschrijft ds. J.M.J. Kieviet verdere ontwikkelingen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer