Nader Bekeken

Waar is Mijn huis?

NBmaart2013

april 2012
Jaargang 19, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Een wonder van een huis
God kan het niet hebben dat mensen niets doen voor zijn huis, terwijl zij zich wel uitsloven voor hun eigen huizen. Is Hij dan jaloers, als een verongelijkt kind? Waarom hecht Hij zo veel waarde aan zijn eigen huis, de tempel? Wil Hij dat wij eerst een prachtig kerkgebouw neerzetten voordat wij investeren in onze eigen huizen?

Kroniek:
Chris Breen
Cornelis Trimp, 18 januari 1926 - 9 maart 2012
Over leven en werk van de onlangs overleden oud-hoogleraar dr. C. Trimp, mede aan de hand van persoonlijke herinneringen.

Thema/Rondblik:
André Bas
Doopgedachtenis
De laatste synode heeft de duidelijke uitspraak gedaan dat zogenaamde overdoop in strijd is met de Schrift. Toch zijn er broeders en zusters die ernaar verlangen om opnieuw gedoopt te worden. Hebben de kerken hun iets te bieden? Het is goed om te kijken hoe men hier in andere kerken, bijv. de PKN, mee omgaat, en ook niet voorbij te gaan aan de suggesties die dr. E.A. de Boer eind 2011 deed op een symposium over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Column:
Rufus Pos
Inprenten
God wil dat we Hem liefhebben, dat moet voorop in onze aandacht staan.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Valt een verdeelde gemeente onder het oordeel?
Verdeeldheid in de gemeente is er altijd al geweest, maar hoe gaan we om met meningsverschillen, partijvorming of kerkscheuringen? Hoever mag je gaan om de eenheid van de kerk te bewaren? Paulus lijkt in 1 Korintiërs 11 toch iets positiefs in verdeeldheid te zien. Hoe kan hij in één adem misprijzend spreken over het vormen van partijen en tegelijk beweren dat partijvorming onvermijdelijk of zelfs nuttig is?

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
De missie van Christus
De werkelijkheid van het bestaan van Jezus hier op aarde valt niet te ontkennen, ook al kun je weigeren in Hem te geloven. Het evangelie is de wereld ingegaan, er zijn gemeenten ontstaan. Als je ziet waarmee Christus bezig is, wil je toch meedoen en God geven wat Hem toekomt!?

Rondblik:
Ida Slump-Schoonhoven
Kunst wil wat zeggen
In Amsterdam zijn in voorjaar 2012 twee tentoonstellingen waar iets valt te ontdekken van de verschillende mogelijkheden van kunst: in de Hermitage (17e-eeuwse Vlaamse schilders) en in Galerie Venetiae (hedendaagse schilders).

Rondblik:
Jaap Oosterhuis
‘Denk je soms dat boze geesten niet bestaan?’ (Bevrijdingspastoraat 1)
Boze geesten, demonen, bestaan wel degelijk. De auteur is zich in het onderwerp gaan verdiepen met de vraag of bevrijdingspastoraat oplossingen kan bieden. Maar de Bijbel leert anders, en met name wat het Oude Testament over satan zegt, komt in dit artikel aan de orde.

Gelezen:
Henk Drost
Pittige evangelisatie
In Canada promoveerde dr. Wes Bredenhof op het gebruik en het nut van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de evangelisatie. Uit zijn dissertatie, For de cause of the son of God. The missionary significance of the Belgic Confession (uitg. Reformation Press) valt veel te leren over de warmte van de NGB en van Gods weg in de kerkgeschiedenis, in zending en evangelisatie.

Gedicht:
Ben Ali Libi, Willem Wilmink. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Bijbelse geboden in de politiek
Dr. Jurn de Vries schreef in Denkwijzer over de betekenis van Gods wet in de politiek en gebruikt daarbij het kernwoord ‘gerechtigheid’.

Beroepingswerk is een voluit geestelijke zaak
Michiel Bakker publiceerde in het Reformatorisch Dagblad over een gesprek dat hij met prof. W. van ’t Spijker had over het beroepingswerk.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer