Nader Bekeken

Zinloos geweld?

NBmaart2013

februari 2012
Jaargang 19, nr 2

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Een humanistische gelijkenis?
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 is een prachtig verhaal, bij velen – ook niet-christenen – bekend: wat een medemenselijkheid! Maar waar gaat het nu precies over? En waar zijn vandaag de verdrukten en ellendigen?

Kroniek:
Gert den Dulk
Opschudding rond een column
Er was veel ophef in de pers met allerlei reacties via ingezondens over een column van historicus Wim Berkelaar. Deze had als titel ‘Het religieus geweld van professor Kamphuis’ en er werden harde woorden in gebruikt. Berkelaar wil ondanks alle ontstane commotie zijn column gewoon handhaven en zijn plannen doorzetten over een onderzoek naar wat er kerkelijk precies gebeurde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Thema:
Gert Kwakkel
Zinvol geweld
Het gebruik van geweld in de Bijbel roept vaak tegenwerpingen op. Is geweld meer iets van het Oude dan van het Nieuwe Testament? God is altijd dezelfde, zijn woede is nodig om het kwaad in te dammen en een nieuwe wereld mogelijk te maken. Hij gebruikt zelfs geweld voor onze redding, namelijk het geweld van Golgota.

Column:
Rufus Pos
Membraan
Over de steeds groter wordende tegenstelling tussen de zondag en de rest van de week.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Die moeilijke Paulus…
De opmerking van Paulus’ teksten zo moeilijk zijn, is niet van vandaag of gisteren. Vele geleerden hebben zich er al over gebogen en men komt zelfs tot de conclusie dat niet alle op Paulus’ naam staande brieven ook werkelijk van zijn hand zijn. Is Paulus werkelijk zo moeilijk?

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
Huis van vrede
Psalm 122 laat ons zien dat de kerkstad en de kerk de plaatsen van vrede en recht zijn. Het is mooi om daarbij te mogen horen!

Rondblik:
Harm Veldman
Johannes Bugenhagen: de derde reformator van Duitsland
Naast Luther en Melanchthon kan Bugenhagen gezien worden als een van de belangrijkste Duitse reformatoren in de zestiende eeuw. Over zijn leven, zijn activiteiten en zijn betekenis voor Gods kerk.

Rondblik:
André van Leeuwen
Wat is gereformeerd?
Het antwoord op deze vraag is niet altijd meer zo gemakkelijk te geven.

Gemeentebreed:
Dick Dreschler
Verlangen naar het avondmaal
Hoe is het met ons verlangen naar het avondmaal? Daarin worden ook onze zintuigen aangesproken. Het avondmaal is een herinneringsmaal en spreekt van toekomstverwachting. Tot slot enkele praktische tips om vaker avondmaal te vieren.

Gelezen:
Hans de Wolf
Troost voor christenen in de crisis
Als laatste deel in de serie CNT verscheen van de hand van dr. H.R. van de Kamp de commentaar op Hebreeën (Kok, Kampen). Het is een goed hulpmiddel bij bestudering van dit vaak moeilijke maar ook zo troostvolle bijbelboek.

Gedicht:
Epigram, Frank Koenegracht. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Het ambt van ouderschap en de lijn van de Bijbel
In De Waarheidsvriend schrijft ds. P.J. Vergunst over het feit dat de inhoud en de lijn van de Bijbel steeds minder bekend zijn bij jongeren.

Het raakvlak tussen Hendrikse en Lucado
In de boeken van Klaas Hendrikse wordt het bestaan van God ontkend, maar voor de boeken van Max Lucado is een waarschuwing ook op zijn plaats, aldus ds. C.C. den Hertog in De Wekker.

Kerkelijke erkenning en de vrouw in het ambt
Het ND en Opbouw berichtten over het samengaan in Amersfoort en Leusden van GKv en NGK. Daarop reageerde ds. A.H. Driest kritisch in de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen enz.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer