Nader Bekeken

Koersvast tussen de klippen door

NBmaart2013

januari 2012
Jaargang 19, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Marten de Vries
De Heer van outsiders
Jezus Christus brengt zijn gemeente samen. In de tempel en in de kerk komen de gelovigen samen. Het grote nieuws dat daar verkondigd wordt, is voor iedereen. Tot en met allerlei outsiders. Jesaja 56:8 zegt het: De Heer brengt nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn

Kroniek:
Hans van der Jagt
Koersvast
Prof. J. Kamphuis is eind december overleden. Wij mogen hem met eer gedenken. Vele jaren had hij invloed in het kerkelijke leven, vanuit een grote liefde voor de Heer van de kerk. Hij was betrokken bij de oprichting van Stichting Woord en Wereld. Hij was een veelzijdig man en exploiteerde op markante wijze de gaven die de Here hem gegeven had. Met vaste koers ging hij, tussen klippen door en in tijden van verandering, voort op de oude lijn.

Thema:
Aryan Hendriks
De ouderling, coach of herder?
In het kader van zijn masterstudie aan de TU Kampen deed ds. Sietse Greving een onderzoek onder ouderlingen, waarbij het hem erom ging hoe ze zelf over hun taak denken en of de missionaire opdracht van de gemeente daarbij een rol speelt. De uitslagen zijn op een aantal punten ontdekkend en ook zorgwekkend.

Column:
Gijs Zomer
Professor Kamphuis liet mij niet koud
Bij het overlijden van een geliefd hoogleraar.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
De Heer had dit zo beschikt…
God geeft mensen ruimte en vrijheid om voor Hem te kiezen of niet. Maar het lijkt soms, ook in de bijbelse geschiedenis, alsof onze keuzevrijheid wordt beperkt door Gods overmacht. Over Gods leiding en onze verantwoordelijkheid.

Waarom naar de kerk?:
Pieter Niemeijer
Rust bij God
Vanuit de onrust van het dagelijkse leven komen we in de kerk tot rust.

Rondblik:
J.P.C. Vreugdenhil
Heilshistorische prediking wereldwijd
Als reactie op de artikelen van prof.dr. A. Baars over heilshistorische prediking in onze tijd (Nader Bekeken, januari 2011) wordt een aanvulling geboden vanuit Engelstalige discussies.

Gemeentebreed:
Garmt Sander
Allemaal in de kring
Hoe het werken in kringen in een gemeente kan toegaan en op welke valkuilen je moet letten.

Gelezen:
Harm Boiten
Ongemakkelijke teksten
Onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld is een boek verschenen waarin 75 artikelen zijn opgenomen over bijbelteksten die tegenstrijdig lijken te zijn, geschreven door gereformeerde en evangelische theologen: Ongemakkelijke teksten van Jezus (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Gedicht:
Kerkgang, Anne Schouten. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De kritiek van Dalrymple op een sentimentele cultuur
De Engelse oud-psychiater Theodore Dalrymple schrijft als niet-christen lezenswaardige en goed beargumenteerde boeken over de hedendaagse cultuur. In VolZin is hij geïnterviewd door Cees Veltman en in CV.Koers door Tjerk de Reus.

Het wordt kouder in Nederland
Over de veranderende houding ten opzichte van het christelijk geloof publiceerde dr. W. Verboom in De Waarheidsvriend.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer