Nader Bekeken

Een Egyptenaar in ons kerkboek

NBmaart2013

juli/augustus 2012
Jaargang 19, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Een lesje afhankelijkheid
De Here Jezus is bij Marta en Maria in huis. Marta slooft zich uit en Maria zit te luisteren. Dit bijbelverhaal is op heel veel verschillende manieren uitgelegd. Maar wat voor boodschap heeft de Here hier voor ons?

Kroniek:
Gert Schutte
Vrijheid van godsdienst
De inhoud van artikel 6 van de Grondwet over het recht van ieder om vrij zijn godsdienst te belijden lijkt zo vanzelfsprekend. Maar hoe is dat in een tijd van secularisatie, waarin door velen godsdienst als een privézaak wordt beschouwd?

Thema:
Aryan Hendriks
Een Egyptenaar in ons kerkboek
De kerkvader Athanasius is afkomstig uit Egypte, hij was bisschop van Alexandrië. Hij werd vooral bekend vanwege zijn opstelling tegenover Arius en diens dwaalleer. De naar hem genoemde geloofsbelijdenis is echter niet door hem opgesteld.

Column:
Gijs Zomer
Ik kom van Uitwijk en ik weet van niks
Over stadskerken en dorpskerken.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Wonderboom
Waarom was de boom die de Here voor Jona liet opschieten, een wonderboom? Wat altijd gedacht werd, blijkt toch aangevuld te kunnen worden.

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
Werkplaats van de Geest
De kerk is geen vergadering, cursus of evenement, maar werkplaats van de Geest. Dit wordt puntsgewijs uitgewerkt.

Rondblik:
Jan Bollemaat
De catechese in crisis?
In de gereformeerde gezindte werd enkele jaren geleden de noodklok geluid over de catechese. Hoe is de situatie in onze kerken? Het artikel biedt informatie over veranderingen in het onderwijsveld en over het leerproces vandaag. De geloofsopvoeding en de catechese kunnen daar niet omheen.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Ere wie ere toekomt
De Here spreekt in zijn Woord royaal over het goede dat Hij bij zijn kinderen vindt. Daarin mogen wij mensen Hem volgen en het respect voor elkaar ook uitspreken of laten zien. We hoeven niet te wachten tot iemands begrafenis om complimenten uit te delen.

Gelezen:
Herman Feenstra
Lees maar
Het boek Lees maar. Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag. Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven, door L. Heres e.a. (uitg. Ipenburg, Elburg) is enerzijds een thetisch pleidooi voor ‘gewoon’ bijbellezen, anderzijds een kritisch boek over het debat binnen de GKv over de hermeneutiek.

Gelezen:
Harm Boiten
Abraham de geweldige
Er is een boeiende bibliografie verschenen over Abraham Kuyper. Over het boek en over de presentatie ervan aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: Tjitze Kuipers, Abraham Kuyper. An annotated Bibliography 1857-2010 (uitg. Brill, Leiden).

Gedicht:
Vannacht, Elly de Waard. Met kort commentaar van Gert Slings

Persrevue:
Perry Storm
Op weg naar (weer) verkiezingen
In De Waarheidsvriend gaf mr. G. Holdijk een korte beschouwing over de huidige politieke situatie.

Je bent bijzonder… Is dat het evangelie?
Ds. C.C. den Hertog schreef in De Wekker over de behoefte van mensen om zich bijzonder te voelen.

Stroom (2)
Op de website www.gereformeerdekerkblijven.nl beoordeelde prof.dr. J. Douma de pogingen die het gemeentestichtingsproject Stroom in Amsterdam doet om een plaats in het kerkverband te krijgen.

EO en het respect van de wereld
Drs. R. Toes keek in De Waarheidsvriend naar de manier waarop de EO zich de afgelopen tijd manifesteerde.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer