Nader Bekeken

Ware vriendschap

NBmaart2013

juni 2013
Jaargang 20, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Arnout Francke
Ware vriendschap
Jonatan moet een bijzonder mens geweest zijn, een vriend om van te houden. David en hij werden vrienden voor het leven. Ze deelden elkaars geloof en rotsvaste vertrouwen in de macht van de Heer. Dat moet een feest van herkenning voor ze geweest zijn. In Jonatan kun je iets van de Heer Jezus zien.

Kroniek:
Kees van Dijk
Of je wel eens twijfelt…
Twijfel is in, ieder christen twijfelt wel eens. Maar accepteer twijfel niet als waardevrij gegeven of als iets positiefs. Twijfelen past niet bij God, maar bij zonde. Twijfel vraagt om ontferming.

Prediken zonder gezonden te zijn?
Ds. Philip Troost kan niet langer predikant meer zijn en daar is veel over te doen geweest. Maar roeping is niet alleen inwendig, er hoort ook een roeping van buitenaf op je af te komen.

Eén lofzang zingt?
Het nieuwe liedboek is gepresenteerd, als een product van samenwerking van diverse kerkgenootschappen. Het bevat dus een diversiteit aan liederen. Hoe gaan we daarmee om?

450 jaar Heidelbergse Catechismus
De HC lijkt op een oude grijsaard, wiens zoveelste verjaardag uitbundig wordt gevierd, zo van: nu kan het nog… Laten we de aandacht voor de catechismus niet verliezen!

Thema:
André Bas
Van melk en vaste spijs. Pleidooi voor de catechismuspreek
De Heidelbergse Catechismus, waarvan we dit jaar het 450-jarig bestaan vieren, nam altijd een vaste plaats binnen de Gereformeerde Kerken in. Niet alleen op de catechisatie, maar ook in de prediking. Het was de gewoonte om in de middagdienst vanuit de catechismus de leer van de Schrift te belichten. Daarin is de laatste tijd verandering gekomen en daarom is een hartelijk pleidooi voor de catechismuspreek wel op zijn plaats.

Column:
Gijs Zomer
De vakantie van een dominee
De dominee wil op zijn vakantie niet herkend worden.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Toen ontwaakte de Heer… (Psalm 78:65)
Als je dit psalmvers leest, zou dat de indruk kunnen bevestigen dat we soms zo weinig merken van God. In de Bijbel wordt wel vaker op een mensvormige manier over God gesproken. Niet alleen het vervolg van dit psalmvers, maar uit heel de psalm blijkt hoe God op zijn tijd ingreep en nog steeds ingrijpt.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Wat zegt een naam?
De naam ‘gereformeerd’ klinkt velen niet bepaald aantrekkelijk meer in de oren. Toch mogen wij ons opgewekt gereformeerd weten. Waarom dat zo is, zal in deze nieuwe rubriek niet alleen in de naam, maar vooral in de inhoud naar voren komen.

Rondblik:
Maarten Kater
Gereformeerd in deze tijd
Gaat de kerk wel met de tijd mee? Is gereformeerd zijn statisch en is daartegenover de tijd dynamisch? Enkele overwegingen over de slagzin ‘ecclesia reformata et semper reformanda’, waarbij gelet wordt op de bedoeling van het ‘steeds gereformeerd worden’. Dient de kerk voortdurend in beweging te zijn? Hoe spoort Romeinen 12:2 aan tot een voortdurende vernieuwing? Ten slotte aandacht voor gereformeerd en belijden, gereformeerd en katholiek.

Gemeentebreed:
Jan Smelik
Wat kunnen we nog met liturgische formulieren?
Liturgische formulieren zouden niet meer geschikt zijn in deze tijd waarin men behoefte heeft aan variatie, individuele gerichtheid en informaliteit. Maar zijn ze alleen ongewenst vanwege hun plechtige karakter? Hoe kun je zo met de formulieren omgaan dat ze toch niet als knellend ervaren worden?

Gelezen:
Pieter Schelling
Refo 500 en de eeuwig jonge Heidelberger
Bij Kok, Utrecht, is een Handboek Heidelbergse Catechismus verschenen onder redactie van Arnold Huijgen, John V. Fesko en Aleida Siller. Er was een update nodig van historische en theologisch onderzoek, verder is belangrijk dat verkend is welke betekenis de HC in onze tijd nog heeft, en niet alleen in West-Europa. Een belangrijk onderdeel van het boek vormt (de actualiteit van) de catechismusprediking, en behalve andere kernzaken worden zelfs aandachtspunten aan de orde gesteld waarover de HC zwijgt.

Gedicht:
De zwartkoptuinfluiter, Hans Warren. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De synodalen achterna? Wie volgt…
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut vraagt zich in het Reformatorisch Dagblad af hoe de conclusies van het boek van G. Dekker, De doorgaande revolutie, werken in de meer bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen.

De belastbaarheid van de kwetsbare pastor
In De Waarheidsvriend schreef ds. K. van Meijeren over het belang van supervisie voor predikanten.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer