Nader Bekeken

Onschuld en sluwheid

NBmaart2013

maart 2013
Jaargang 20, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Roel Kelder
Duif en slang in één persoon
De Here Jezus zendt de discipelen uit om van Hem te getuigen en geeft ze daarbij de goede raad om scherpzinnig als een slang te zijn, maar dan met de onschuld van een duif. Wat bedoelt Hij daarmee? En wat is hiervan de betekenis voor ons?

Kroniek:
Jan Wesseling
De ring
In januari was er in Zwolle een congres over samenlevingsvormen. Dat is een actuele problematiek binnen de kerk, zowel als je denkt aan samenwonende stellen als aan homofilie. Een enquête liet de meningen van predikanten zien. Ds. Tim Vreugdenhil had zijn inbreng, daarover meldde het ND.

Thema:
Arnold Huijgen
De Heidelbergse Catechismus vandaag
Op 19 januari was het 450 geleden dat de Heidelbergse Catechismus werd ingevoerd. Daarom zijn er diverse feestelijke activiteiten ontwikkeld. Om te ontdekken wat de catechismus voor onze tijd betekent, wordt ingegaan op theologie ervan vanuit de troost, oftewel de theologie die grond onder de voeten geeft, en met het oog op gereformeerde theologie.

Column:
Rufus Pos
Gewetensdwang
Over gewetens en gewetensdwang in de politiek en de samenleving.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Waarom vier evangeliën?
Het lijkt vreemd dat er vier evangeliën in het Nieuwe Testament staan die onderling op een aantal punten verschillen. In de loop van de tijd hebben veel geleerden hier een verklaring van proberen te vinden. Feitelijk kan geen enkele hypothese een definitieve oplossing bieden, maar er is wel meer van te zeggen.

Rondblik:
Gert Kwakkel
Calvijns evangelisatiekamp in Frankrijk
Sinds een halfjaar is de Kamper hoogleraar Gert Kwakkel voor de helft van de tijd gedetacheerd aan de theologische faculteit Jean Calvin te Aix-en-Provence in Zuid-Frankrijk. Hij vertelt over die opleiding en het ontstaan ervan, en over zijn werk daar.

Gemeentebreed:
Rutger Heij
Op zoek naar genade en troost
Veel kerkmensen zijn op zoek naar genade en troost. Een deel van hen vindt die, een deel niet. Hoe ervaar je genade en hoe ervaar je de zekerheid over Gods genade voor jou?

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
Gemeenschap
Omdat je in de kerk de gemeenschap van de heiligen vindt, is ook dat een reden om naar de kerk te gaan. Laten we in die gemeenschap investeren!

Gelezen:
Jan Bollemaat
Gereformeerd onderwijs in de spiegel van verleden en heden
In het lijvige boek Tussen droom en daad van Jan van der Steeg (uitg. Boekscout, Soest) komen verleden, heden en toekomst van het gereformeerde onderwijs ruim onder de aandacht.

Gedicht:
Het Christelijk Lyceum, Willem Wilmink. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
‘Gereformeerd’ onderwijs…?
In de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen enz. stond een interessante bijdrage aan de discussies over de toekomst van het gereformeerd onderwijs van onderwijsman Jan van der Steeg.

Catechese, bepalend voor inhoud
In een themanummer van Opbouw over de catechese was een waardevol beknopt overzicht te lezen van de hand van Wout Schonewille.

Homo en christen: niet alleen…
In hetzelfde nummer van Opbouw verscheen een persoonlijk verhaal van Kees Hendriksen, dat eerder gepubliceerd is op de site van het Christelijk Informatie Platform.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer