Nader Bekeken

Sporen in psalmen

september 2013
jaargang 20, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Jochem Douma
Overwegingen bij een Psalmencommentaar
Hoe de auteur ertoe kwam om te beginnen aan een commentaar op de eerste eenenveertig Psalmen en wat de lezer van het boek mag verwachten.

Kroniek:
André Bas
Een nieuw Liedboek. Bronnen
Enkele maanden geleden is het nieuwe Liedboek gepresenteerd. De ontstaansgeschiedenis laat zien dat het Liedboek breed is opgezet, vanuit de samenwerking van een aantal kerkgenootschappen. Heel de breedte van de kerk moet zich er dan ook in kunnen herkennen.

Lijnen
Het Liedboek kent een grote afwisseling in genres en stijlen. Daarin zit zowel de kracht als de zwakte van het project.

Vragen
Hoe zijn onze kerken erbij betrokken geraakt? Hoe zal het nieuwe Liedboek gebruikt gaan worden? Onder andere deze vragen zouden gesteld kunnen worden.

Thema:
Pieter Niemeijer
Houd het huwelijk in ere
Het huwelijk is een instelling van God. Het huwelijk is heilig, het wordt gesloten voor Gods aangezicht. In de hedendaagse samenleving is het huwelijk steeds meer gedegradeerd. Daarom moet er ook over echtscheiding gesproken worden. Hoe moeten de kerken daarmee omgaan?

Column:
Gijs Zomer
Kweekvlees
Over vlees eten en het gelijk van de Bijbel.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Nooit boven vermogen?
In 1 Korintiërs 10 belooft de Here dat geen bovenmenselijke beproevingen doorstaan hoeven te worden. Hierdoor voelen mensen zich overvraagd. Wie zich verdiept in de context, krijgt echter een andere voorstelling. Zeker is dat God je nooit aan je lot overlaat.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Smeekbede
In de vakantie kun je je in mooie gebieden in het paradijs wanen en tegelijk overvalt je een gevoel van vervreemding omdat je weet van zonde, verdriet en leed. De Dordtse Leerregels zijn nuchter en helder over de diepste oorzaak van alle ellende.

Rondblik:
Johan Knigge
De verwoesting van Hasor
Bij Hasor in Noord-Galilea worden bij de opgravingen bijzondere vondsten gedaan. Geleerden trekken op grond daarvan hun conclusies over het hoe, waarom en wanneer van de verwoesting van de stad.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Eerbied voor de Here Jezus
In artikel 26 van de NGB gaat het over Christus, onze enige Voorspraak. Wij moeten ons door de verhevenheid van deze Middelaar niet laten afschrikken. In onze tijd lijkt daar anders tegen aangekeken te worden als gesproken wordt over ‘Jezus onze Vriend’. Hij is de Here Jezus!

Gelezen:
Joop Schreuder
Man en vrouw beeld van Gods Drie-eenheid?
Dr. Almatine Leene voert in haar dissertatie (Triniteit, antropologie en ecclesiologie. Een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk, uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam) een pleidooi voor de mens als beeld van de Triniteit. Helpt deze nieuwe invalshoek verder in de discussie over de man-vrouwverhouding? Er zijn nog wel een aantal opmerkingen over te maken en vragen bij te stellen.

Gedicht:
Zolang wij ademhalen, Sytze de Vries. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Een dominee op de EO-Jongerendag
In De Waarheidsvriend vertelt ds. A.J. Mensink waarom hij de EO-Jongerendag bezoekt en wat zijn (positieve, maar ook negatieve) ervaringen zijn.

Online leven – ondiep leven
Eveneens in De Waarheidsvriend een artikel van drs. E.J. van Dijk, waarin ze informeert over de effecten van het digitale tijdperk met name op jongeren.
Ds. P.L.D. Visser schrijft in De Wekker onder andere over een rapport van een onderzoek onder generaties over het omgaan met de sociale media.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer