Nader Bekeken

Koning bij de gratie Gods

NBapril2013april 2013
jaargang 20, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Buitengesloten voorgangers
Mozes en Aäron mochten niet met het volk het beloofde land in. Zij hadden bij Meriba een misstap begaan. Maar waarom moesten zij, die trouwe dienaars van God, zo zwaar gestraft worden voor dit vergrijp?

Kroniek:
Hans van der Jagt
Hulp die bij hem paste
Op 20 februari jl. overleed mevr. G. Kamphuis-Gijsbers. Dat kreeg heel wat minder aandacht dan het overlijden van haar man ruim een jaar eerder. Zij was echt de hulp die bij hem paste en daarvoor zijn we de Here dankbaar.

Paus Franciscus
Er is in de Rooms-Katholieke Kerk een nieuwe paus verkozen. Wat is hij voor iemand, hoe zal hij functioneren? Hij zal een goed voorbeeld voor de wereld kunnen zijn. In de gereformeerde kerk gaat de verkiezing van ambtsdragers op een heel andere manier, wij erkennen alleen Christus als Hoofd van de kerk.

Waar gaan we naartoe?
Godsdienstsocioloog Gerard Dekker onderzocht de ontwikkelingen binnen onze kerken van de laatste zestig jaar. Hij concludeerde dat we ‘de synodalen achternagaan’. Is dat een juiste conclusie en hoe gaan we ermee om?

Thema:
Gert den Dulk
Koning bij de gratie Gods
Binnenkort zal de troonswisseling plaatsvinden. De band tussen de Oranjes en Nederland is al eeuwenoud. De eerste koning van het Oranjehuis was een soevereine vorst, onze vorst is gebonden aan de grondwet van Nederland. Lijnen worden getrokken naar het theocratische koningschap zoals dat in Israël was, we bidden of onze koning zich dienaar van de allerhoogste Koning mag weten.

Column:
Gijs Zomer
Remedie tegen uitgaan
Laat jongeren de beamer bedienen!

Woordwaarde:
Egbert Brink
Houthakkers en waterputters
Houthakken en waterputten was zwaar werk, het werd vaak door vreemdelingen gedaan. Door een list wilden de Chiwwieten een verbond met Israël sluiten, daarmee bedrogen ze Jozua en de leiders van het volk. God houdt zijn reputatie hoog, deze mensen mogen als gastarbeiders fungeren.

Waardoornaar de kerk?
Pieter Niemeijer
Geschenk
In dit laatste artikeltje over de kerkgang gaat het erover dat en hoe de kerkgang door God zelf tot stand wordt gebracht. Hij roept, en we mogen Hem bidden of Hij in ons de wil ertoe wil bewerken.

Rondblik:
Harm Veldman
Huldrych Zwingli en Nederland
De reformator Zwingli is nooit in Nederland geweest, maar hij had wel contacten met Nederlanders. Zo heeft hij kennisgenomen van de Avondmaalsbrief van Cornelis Hoen. Luther kon daar niet mee instemmen, maar Zwingli was erdoor verrast. En het levenswerk van deze Zwitserse reformator heeft op meer punten invloed in ons land gehad.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Pastoraal preken
Prof. Hans Maris heeft in de serie Woord en Wereld een cahier gepubliceerd over de kerk en de prediking. Hij pleit daarin voor onderscheidenlijk preken, namelijk dat er rekening wordt gehouden met de variëteit van de hoorders.

Gelezen:
Perry Storm
Als christen in gesprek met moslims
Bij uitgeverij Boekencentrum verscheen een goedgeschreven boek van Gert-Jan Segers en Marten de Vries over het gesprek met moslims over wat we geloven en belijden, Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen.

Gedicht:
Het carillon, Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
De continuïteit van het koningschap
De troonswisseling op 30 april a.s. is aanleiding geweest tot het opnieuw stellen van vragen over de toekomst van de monarchie in Nederland. Oud-minister Hirsch Ballin schreef in het Brabants Dagblad over de ruimte van de vorst bij de invulling van zijn/haar koningschap.
Over het wantrouwen bij veronderstelde politieke invloed van de koning schreef Marc Chavannes in NRC Handelsblad een nuchtere column. Schutte sprak zelf als Kamerlid in 2000 namens de fracties van GPV en RPF in een debat over het koningschap

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer