Nader Bekeken

Identiteitspolitiek: de weg van de christen?

NB2021-2

april 2021
jaargang 28, nr 4

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Yoo Eun Seong
Zoektocht naar of met Jezus?
De teleurgestelde Emmaüsgangers krijgen een reisgenoot. Pas bij de maaltijd worden hun de ogen geopend. Deze broeders leren ons om naar het nieuwe hoofdstuk in Gods Verhaal te kijken: de doorgang naar de nieuwe wereld.

Actueel:
Perry Storm
Een tijdreis met Aad Kamsteeg
In het jaar dat hij 80 werd (2020), publiceerde Aad Kamsteeg het boek Ooggetuige. 50 jaar journalist in een veranderende kerk en wereld (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam), waarin hij vertelt over zijn boeiende en gevulde leven en hoe hij aankijkt tegen de kerkelijke ontwikkelingen.

Actueel:
Erik van Alten
BLM en de linkse agenda
Christenen worden geroepen om de geest van deze wereld te weerstaan. Ze moeten de wereldgeest van hun tijd leren herkennen en weerstaan. Wat betekent dat voor christenen van de eenentwintigste eeuw? ‘Black Lives Matter’ kwam weer volop in de belangstelling. En we moeten BLM niet apart beoordelen, maar als onderdeel zien van een bredere ideologie. Hebben christenen de linkse agenda door?

Thema:
Sipke Alserda
Het probleem van ons verstaan
Het kost enige inspanning om de visie op hermeneutiek van dr. Hans Burger te lezen en te begrijpen. Omdat hermeneutiek een moeilijk onderwerp is. Omdat de terminologie vaak lastig is en niet altijd precies gedefinieerd wordt. En omdat zijn uitspraken soms tegenstrijdig lijken. Geprobeerd wordt om wat helderheid te verschaffen.

Column:
Gijs Zomer
De vraag van Jezus
Nogmaals over vliegschaamte en het bijzondere van bijbelreizen.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Zegen voor allen
Moeten christenen iedereen zegenen? Wil God werkelijk dat volgelingen van Jezus zegenwoorden uitspreken over alle mensen? Paulus roept de christenen in Rome op mensen te zegenen. Wat bedoelt hij?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
De katholieke kerk?!
Over wat het betekent dat je als gelovige deel uitmaakt van de katholieke, algemene, universele kerk.

Gemeenteleven:
Ferdinand Bijzet
Tempelplein of marktplein
Over de sfeer vóór en tijdens de erediensten, als pleidooi voor een bezinning op de cultuur rond onze ontmoetingen met de levende en heilige God.

Gelezen:
Douwe Steensma
Geboren, niet gemaakt
Onder redactie van Theo Boer, Elise van Hoek en Dick Mul verscheen Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin (uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam), over de actuele praktijk en toekomstige ontwikkelingen.

Gelezen:
Perry Storm
Een waardevolle herdruk
Fotografische herdruk van J. Kamphuis, Een eeuwig verbond (Ermelo, Geref. maandblad).

Uit andere bladen:
Leo Bezemer
Macht of getuigen
In Trouw verscheen een nabeschouwing over de CU in kabinet Rutte III, met daarbij een terugblik naar Andries Radio uit 2013.

Gedicht:
Waan. Piet Los. Met kort commentaar van Gert Slings.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Juninummer
-In de woestijn
- historische Jezus
- genderproblematiek
- Gods liefde

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer