Nader Bekeken

Slaven van gelijkheid

NB2018-4

april 2018
jaargang 25, nr 4

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
De Here heeft meer pijlen op zijn boog
Wat heeft de geschiedenis van Elia op de Horeb ons te zeggen? Daar laat de Here zich aan hem zien, niet in veel natuurgeweld, maar uiteindelijk wel in een zachte bries.Maar die bries staat niet voor softheid of lievigheid of zachtzinnigheid!

Kroniek:
Perry Storm
GS Meppel en homoseksualiteit
Over het onderwerp homoseksualiteit bestaat binnen onze kerken veel overeenstemming maar ook veel verdeeldheid en onzekerheid. De synode van Meppel werd ermee geconfronteerd vanwege een zgn. quaestio. Er is o.a. besloten tot benoeming van een studiedeputaatschap. Wat zal dit opleveren?

Thema:
Dolf te Velde
Dordtse Leerregels actueel: God staat garant voor ons behoud
Vierhonderd jaar geleden vond de Dordtse Synode plaats, alle reden om daarbij stil te staan. Daar zijn o.a. de Dordtse Leerregels opgesteld, ondanks hun onbekendheid een belangrijk belijdenisgeschrift! Het heil komt niet van ons, maar Gods eeuwig raadsbesluit is de bron van al het goede.

Thema:
Bart van Egmond
De bevrijding van man en vrouw
Het gelijkheidsdenken van onze tijd lijkt een macht te zijn die de kerk in zijn greep wil krijgen. De kerk moet echter blijven bij het Woord, als wij de Bijbel gaan lezen door de bril van onze eigen cultuur en op eigen gezag bepaalde zaken afdoen als tijdgebonden, dan zijn we in feite slaven geworden van het gelijkheidsdenken van onze tijd.

Column:
Rufus Pos
De eerste vrouw
Het woord ‘eerste’ wordt opvallend vaak gekoppeld aan de woorden ‘vrouw’ of ‘vrouwelijk’.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Samen optrekken!
Paulus is bepaald niet blij met de situatie in de gemeenten in Galatië. Hij is verbaasd en verontwaardigd en bezorgd. De situatie in de verschillende gemeenten doet hem pijn en maakt hem boos en brengt hem tot heftige uitspraken. Maar daar laat hij het niet bij.

Rondblik:
Lucius de Graaff
Paulus in de islam
Gereformeerden kunnen wel eens negatief denken over Paulus, moslims doen dat sowieso ook. Maar er wordt dan een onterechte tegenstelling gemaakt tussen Jezus en Paulus.

Rondblik:
Henk Room
Was Eva onvoldoende ‘gevormd’?
Volgens 1 Timoteüs 2:13 mag een vrouw in de gemeente niet zelf onderwijs geven en op die manier gezag hebben over mannen. Waarom niet? Regelmatig kun je horen dat dit komt, doordat vrouwen in de tijd van Paulus niet goed genoeg waren opgeleid. Het hangt dus samen met hun sociaal-maatschappelijke en culturele omstandigheden. Hoe zul je anderen onderwijzen (mannen) wanneer je niet eerst zelf een goede opleiding hebt gehad?

Gemeentebreed:
Gijs Zomer
Hoe troosten we elkaar aan het sterfbed?Als aanvulling op het artikel van Hendriks in het vorige nummer gaat het nu ook over het elkaar herkennen: het zal zijn een weerzien in de Heer, Hij die rechter is, Hij beslist. Dat voedt het verlangen dat alle gebrokenheid wordt geheeld.

Column:
Huib van Leeuwen
Blij met de volwassendoop
De doop van een volwassen vluchteling uit Syrië werpt toch een ander licht op de doop dan de doop van een baby. Zo’n pasgeboren kindje heeft geen besef van wat er gebeurt. Deze volwassen broeder heeft dat wel.

Nieuw cahier:
Henk van den Berg en Pieter Niemeijer
Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk
Aankondiging van verschijning van cahier nr. 116, een bijdrage aan de bezinning over man, vrouw en ambt.

Gelezen:
Jan van ’t Spijker
Een missionaire dissertatie
Ds. Simon van der Lugt promoveerde aan de TU Kampen i.s.m. de ETF Leuven op interculturele missionaire ontmoeting, onder de titel Gereformeerde christenen ontmoeten Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied. Een analyse van de ontmoeting vanuit de verschillen in cultuur en religie (uitg. TU/ETF).

Gedicht:
Bijna, Eva Gerlach. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte:
De Godsopenbaring in de hele Schrift
In het Reformatorisch Dagblad beschreef ds. J.M. Haak hoe in ons land van alles gaande is op het gebied van de Godsleer.
Afscheid van het referendum?
In maart konden we deelnemen aan een referendum, in Trouw gaf Hans Goslinga een nabeschouwing over wat er te doen was over afschaffing ervan.
De wet van de groeiende woede
Tom-Jan Meeus wijdde in NRC Handelsblad een column aan de woedende mens.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Juninummer
-In de woestijn
- historische Jezus
- genderproblematiek
- Gods liefde

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer