Nader Bekeken

De koers van de kerken

NB2021-8

juni 2022
jaargang 29, nr 6

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Dolf te Velde
Heilige huiver
In onze tijd komt weer aandacht voor het heilige, het mysterieuze. Maar dat heeft niets te maken met de heiligheid van God. Dat wordt duidelijk met als insteek het roepingsvisioen uit Jesaja 6.

Actueel:
Jan Wesseling
Nieuwe Kerkorde zet kerken op het verkeerde been
De blikrichting van de werkgroep, verantwoordelijk voor de nieuwe kerkorde van de te fuseren GKv en NGK, lijkt niet te sporen met wat we als kerken belijden. Hun benadering lijkt aan te sluiten bij de huidige tijdgeest: het gaat om de goede bedoeling, de welwillende mens moet ruimte krijgen, plaatselijke kerken mogen meer zelf de dienst uitmaken en het kerkrecht volgt de praktijk. Maar is het uit de Heilige Geest of ademt het meer de tijdgeest?

Thema:
Frans Pansier
Over de vrouwen uit 1 Timoteüs 3:11
Welke vrouwen bedoelt Paulus in 1 Timoteüs 3? Gaat het om vrouwelijke diakenen of over vrouwen van diakenen? Dan gaat het ook om de vraag hoe het woord ‘diakonos’ uitgelegd moet worden.

Column:
Rufus Pos
Woord, waarheid en bevrijding
Over agressie, leugen en slavernij en over de waarheid die bevrijdt.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Gelijk denken met God
Bij God zijn alle mensen gelijkwaardig. Hij kent geen aanzien des persoons. Wij worden uitgedaagd dezelfde lijn te volgen in onze omgang met medemensen. Hoe kunnen we Gods gelijkheidsregel toepassen, oftewel gelijk denken met God?

Gelezen:
Harm Boiten
Biografie van de Nijl. Een verrukkelijk meesterwerk
Terje Tvedt schreef een interessant en compleet boek over de Nijl: De Nijl. Biografie van een rivier (Wereldbibliotheek, Amsterdam).

Gelezen:
Henk Drost
Pastoraat bij psychische problemen: help!
Onder redactie van Hanneke Schaap-Jonker verscheen Handboek bij psychische problemen (KokBoekencentrum, Utrecht), een fijn handboek, vooral voor ambtsdragers.

Interview:
Marja Zwikstra en Ida Slump
Geen uitweg meer? Een gesprek over suïcide
In gesprek met Egbert Brink en Hanneke Schaap over pastoraat bij psychische moeiten in het algemeen en in het bijzonder rond suïcide.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Een nieuwe belijdenis… mogelijk en wenselijk?
Dr. André Bas schreef in Weerklank over ons belijden en over de vraag naar (de zin van) een nieuwe belijdenis.
Pasen en de Nationale Synode
In Gereformeerd Kerkblad laat drs. Piet Houtman zien dat het vrije denken over de opstanding niet pas in de moderne tijd is begonnen, de vroege kerk had er al mee te maken.

Gedicht:
Oxfordstreet. Guillaume van der Graft.Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer