Nader Bekeken

Opdat wij niet vergeten

NB2021-8

mei 2022
jaargang 29, nr 5

Download dit nummer

 

Schriftlicht:
Hans van der Jagt
Zorg dat je erbij bent
Stel je voor: je klopt aan bij de Heer. Je wilt naar binnen. Daar is het feestdiner. Maar de Heer zegt: ‘Ik ken jou niet’ en de deur blijft dicht. Als Hij je niet kent, kom je er niet in en je viert het feest dat Hij geeft, niet mee. Er staat dan veel op het spel. Je toekomst in het koninkrijk van God waar Hij alle dingen herstelt en nieuw maakt. Of zegt Hij dat niet tegen jou?

Herdenking WOII:

Henk Drost
‘Ik kom in het concentratiekamp terecht en ik voel het’
Jo Kapteyn, predikant te IJmuiden (en later te Groningen), pleegde verzet tegen de Duitse bezetters, maar dan vooral ‘geestelijk’ vanaf de kansel en tijdens spreekbeurten. Hij werd opgepakt en kwam uiteindelijk in Dachau terecht, het kamp waar veel geestelijken gevangengehouden werden.

Herdenking WOII:
Henk Drost
Geboeid in Christus
In kamp Amersfoort ontmoetten pater Titus Brandsma en dominee Jo Kapteyn elkaar, ze werden intieme vrienden. Twee mannen van God, in dienst van het koninkrijk van God en niet in dienst van ‘das Reich’ van Hitler, mannen van grote geloofszekerheid en trouw.

Herdenking WOII:
Jan Oldenhuis
Hij was in Dachau en zij schreef haar verdriet uit
Ook ds. Wim Tunderman kreeg te maken met de echte naziterreur. Hij kwam uiteindelijk terecht in Dachau, het oudste concentratiekamp van de nazi’s, waarvele roomse en protestantse geestelijken waren ondergebracht. In die periode hield zijn vrouw een dagboek bij.

Herdenking WOII:
Henk Drost
Tegen de ideologie de belijdende kerk
Ds. Paul Schneider was predikant bij de Bekennende Kirche in Duitsland toen het nationaalsocialisme opkwam. Omdat hij bleef opkomen voor de zuivere prediking van Gods Woord, werd hij gearresteerd en opgesloten in kamp Buchenwald. Ook daar bleef hij getuigen.

Herdenking WOII:
Henk Drost
666 en de indianenverhalen
Ds. D.A. van den Bosch schreef een boek over het getal 666. Het kostte hem zijn leven. Want al ging dat boek niet over Hitler, toch namen de Duitsers de schrijver gevangen.

Column:
Gijs Zomer
Meimaand is moedermaand
Pleidooi om van de ene Moederdag een hele moedermaand te maken.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
De jongeren aan zet
Mozes kiest in Exodus 24 jonge Israëlieten uit om offers te brengen aan de HEER. Deze opmerking lijkt niet meer dan een klein detail. Toch is het opvallend. In de Bijbel brengen vooral priesters die offers. Een unieke gebeurtenis op een bijzonder moment.

Gelezen / Herdenking WOII:
Henk Drost
Het levensverhaal van Paul Schneider
A.B. Goedhart schreef De dominee van Buchenwald. Het levensverhaal van Paul Schneider (De Banier, Apeldoorn).

Gelezen:
Bauke Seldenthuis
Leven met God
Kritische bespreking van twee jongerenromans van Hinke van Abbema over hedendaagse thema’s: Door jou ben ik mij en Ik geloof in jou (beide uitg. KokBoekencentrum, Utrecht).

Uit andere bladen:
Perry Storm
Preekbespreking: de inhoud centraal
Ds. J.C. Schuurman schreef in De Waarheidsvriend over het grote belang van periodieke preekbespreking.
Dubbele genade
Over de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging in Christus’ verlossingwerk schreef ds. C.C. den Hertog in De Wekker.

Gedicht:
Kleine ballade voor H.O. Menno van der Beek.Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer:
- Het probleem van relevantie
- De doorwerking van de Verlichting
- Ik geloof in de Heilige Geest

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer