Nader Bekeken

Hoe nu verder?

NB2020-7

november 2020
jaargang 27, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Een blik in het hart
Toen de Heer van plan was om Sodom en Gomorra te vernietigen, deelde Hij dat met Abraham. Zou het niet mooi zijn als Hij dat ook met ons deed? We komen niet alles te weten wat ons boven het hoofd hangt. Toch is Gods hart voor ons geen boek vol geheimen.

Verklaring:
Bestuur Stichting Woord en Wereld
De synodebesluiten ‘man, vrouw en ambt’
Het bestuur heeft een verklaring opgesteld om te laten zien hoe binnen de Stichting wordt aangekeken tegen en omgegaan met de recente synodebesluiten.

Actueel:
Pieter Boonstra
Hoe nu verder? Een principiële verkenning
In onze kerken heeft een nieuwe manier van bijbellezen vaste voet aan de grond gekregen. Dat roept de vraag op hoe we nu verder moeten in een kerkverband waarin een nieuwe hermeneutiek openlijk door de synode is toegestaan. Het is moeilijk daarop concrete voorstellen te doen. Een voorzichtige poging.

Thema (I):
Rob van Houwelingen
Engelenals uitvaartverzorgers
Het verhaal dat Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus laat zien dat engelen ook kunnen optreden wanneer iemand komt te overlijden. En wel in de functie van uitvaartverzorgers. Een troostvolle gedachte dat God zijn kinderen door middel van engelen in zijn eeuwige ontferming opneemt.

Thema (II):
Rob van Houwelingen
Met Abraham in gesprek
In veel kerken worden op eeuwigheidszondag of op oudejaarsavond de overledenen herdacht. Het herdenken van onze dierbaren tijdens de eredienst biedt troost, want het leven eindigt niet bij de dood. Jezus’ verhaal over de arme Lazarus en de rijke man toont een verrassend perspectief.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Geen eigenbelang in de rechtsgang
Vanuit Spreuken wordt gekeken naar wat partijdig zijn en de uitdrukking ‘aanzien des persoons’ betekenen en ons te zeggen hebben.

Column:
Rufus Pos
Groeiende wachtlijsten
Over een interplanetaire reis en buitenaardse adviezen.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Kleren van genade
In Christus bestaat onze gerechtigheid voor God, Hij bedekte onze schuld.

Interview:
Ida Slump en Marja Zwikstra
Een bijzondere levensgang. In gesprek met ds. Kim Batteau
Ds. Batteau vertelt over zijn Amerikaanse vrijzinnige afkomst, over zijn verblijf in Korea, over zijn predikantschap en emeritaat, en over de kerkelijke ontwikkelingen.

Gelezen:
Harm Boiten
Huldrych Zwingli, reformator. Een actueel portret
Harm Veldman schreef met zijn tweede Zwingli-biografie een actueel, boeiend en prettig leesbaar portret van de reformato: Huldrych Zwingli. Reformator (uitg. Brevier, Kampen).

Gelezen:

Hans de Wolf
Christelijk geloof en evolutie
In het boek En God zag dat het goed was (red. William den Boer, René Fransen en Rik Peels, uitg. Brevier, Kampen) reageert een aantal schrijvers op het eerder verschenen boek En de aarde bracht voort van dr. Gijsbert van den Brink. W. de Vries, M.J. de Vries en P. de Vries gaan in hun boek WOORD &Wetenschap. Goddelijke openbaring en menselijk inzicht(uitg. Labarum Academie, Apeldoorn) uit van de historiciteit van de eerste hoofdstukken van Genesis.

Verootmoediging:
Frans van Deursen
Bijbels licht over de coronacrisis
Men noemt voor de huidige coronacrisis allerlei oorzaken, maar één vraag wordt daarbij pijnlijk gemist: wie heeft de wereld die crisis gezonden? Zien kerk en wereld daarin Gods alles besturende hand?

Uit andere bladen:
Perry Storm
Wanneer is een kerkverband gereformeerd?
Prof. dr. Herman J. Selderhuis schreef zowel in het RD als in het ND over de synode van Emden 1571, waarvan het beginsel een oplossing kan bieden voor het vraagstuk ‘man, vrouw en kerk’.
Prediking en verzoening
In hetRD maakt ds. J. Belder zich zorgen over ontwikkelingen binnen de gereformeerde gezindte.

Gedicht:
Wat ik mocht:, Vrouwkje Tuinman. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer