Nader Bekeken

Corona en de kerkdienst

NB2020-4

juni 2020
jaargang 27, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Pieter Boonstra
De ultieme test
We leven in een tijd dat één klein virusje heel de wereld op de kop zet. Het kon weleens zijn dat deze crisis ons duidelijk maakt dat er werkelijk geen zekerheid bestaat. Waarvoor leven we? Kijk je voor het antwoord alleen naar het leven hier en nu, óf kijk je verder?

Actueel:
Anne van der Sloot
Het coronavirus en de kerkdienst
Wat hebben de gevolgen van het coronavirus, ook dat weniet fysiek als gemeente op de rustdag kunnen samenkomen, ons te zeggen?De nood van de coronacrisis bepaalt ons bij onze diepste nood en dáárdoor bij het grote belang van de wekelijkse prediking. Virtueel samen zijn is heel wat anders dan fysiek op de rustdag tot de gemeente van God komen.

Thema:
Henk Jochemsen
Een christelijke visie op ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is meer dan het helpen van arme mensen. In kerkelijke kringen wordt al decennialang onderscheid gemaakt tussen zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De fundamentele waarden die we allereerst moeten nastreven, zijn gerechtigheid, zorg, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap voor mens en milieu.

Column:
Rufus Pos
Coronaspiegel
Hoe leven we, ook als consument, in deze coronatijd?

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Verdriet bij God?
Wie is God, hoe is Hij? We kunnen mensvormig over Hem spreken als we bepaalde menselijke eigenschappen of hoedanigheden op Hem toepassen – dat dan wel met alle eerbied.

Kerk Zuid-Afrika:
Erik van Alten
Twee gereformeerde kerkverbanden in Zuid-Afrika
Hoe is de situatie in de twee gereformeerde kerken in Zuid-Afrika? De onderlinge kerkelijke contacten van de VGKSA met een deel van de GKSA komen nog niet goed van de grond. Gelukkig zijn er veel individuele contacten met broeders en zusters die trouw de Here willen dienen.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Gods volkomen liefde
Ons strafblad werd op de naam van Jezus gezet. Zijn lege strafregister werd op onze naam gezet. Wat een liefde!

Nieuw cahier:
Dick Dreschler
Hoe was het in een concentratiekamp?
Aankondiging van het nieuwe cahier. Dr. Harm Veldman bewerkte het boek dat ds. Jannes van Raalte in 1945 kort na zijn bevrijding uit Dachau over zijn kampervaringen schreef.

Gelezen:
Pieter de Boer
De kerk: een pluriforme eenheid?
Op het streven van dr. Bert Loonstra naar een pluriforme kerk, dat hij beschrijft in zijn boek Eén kerk. Weg uit de verdeeldheid(uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam) valt nog wel wat af te dingen.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Hopen en belijden
In het Reformatorisch Dagbladbeschreef dr. C.P. de Boer wat het boek van dr. B. Loonstra, Eén kerk. Weg uit de verdeeldheidbij hem losmaakte.
Bij christenen ondergedoken Joden in WOII
Dr. Bart Wallet blikt in De Waarheidsvriendterug op de bezettingstijd.

Gedicht:
Hemelsleutel, Lenze L. Bouwers. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer