Nader Bekeken

Door de nauwe poort

NB2020-4

april 2020
jaargang 27, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Wim Schaaij
Gezalfd met de Geest
Nederland seculariseert. Dat is al decennialang aan de gang. Hoe ga je hier als christen mee om? Je kunt het beschouwen als verlies – wat het ook is. Maar is het ook meer dan dat? De kerk in de marge wordt opnieuw bepaald bij haar taak, om als wierook te branden voor God onder de mensen. De vraag is: welke geur verspreid jij?

Actueel:
Pieter Pel
Een nieuwe kerk en het kompas van Gods Woord
Van de synode mag eerlijkheid en duidelijkheid gevraagd en verwacht worden. Maar het inhoudelijk gesprek met de kerken over de door hen ingediende revisieverzoeken ontbreekt. Daarover is nog wel een aantal vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wordt zo de werkelijke eenheid en veiligheid in de kerken gediend?!

Thema:
Alko Driest
Godsbeeld en liefde
De vragen over het bestaan van een hel en of dat is te rijmen met Gods liefde, zijn weer hoogst actueel. God openbaarde ons alles wat Hij nodig vond en dat vraagt om ons geloof.

Column:
Rufus Pos
Deo volente
Over onze tijd met de maatregelen rond en de gevolgen van het coronavirus.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Via verdrukkingen Gods koninkrijk binnengaan
Gods koninkrijk is de nieuwe wereld die in de Bijbel beloofd wordt, de leefomgeving waar de Almachtige zichtbaar regeert. Wie wil daar niet binnengaan? Maar weet wel dat de weg naar de nieuwe wereld ons buiten onze comfortzone zal brengen.

Vrijmaking:
Pieter Niemeijer
Anko Scholtens: de toon gezet voor 1944
Over het leven van Anko Scholtens, die in en voor de Tweede Wereldoorlog leefde vanuit Gods liefde en verbond. Ook toen hij door de Duitsers gevangengenomen werd, kon hij er niet over zwijgen.

Nieuw cahier:
Balten Pieter Hagens
Verstaat u wat u leest?
Aankondiging van het nieuwe cahier, uitgave van Woord en Wereld, met vragen over hermeneutiek.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Mens zonder zonde. Hoe dan?
Hoe er dwalingen ontstonden over Jezus’ menswording, waartegen de Geloofsbelijdenis inging.

Gelezen:
Chris Kruse
Hoop voor de toekomst
Met Geloof in de toekomst heeft Meint Smit een waardevol boek geschreven (uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam).

Uit andere bladen:
Gert Schutte
Familie en gezin
In een themanummer van Radix over familie en gezin schreef Bas Hengstmengel over zelfbeschikking en keuzevrijheid. Ook wordt geciteerd uit oudere publicaties: prof. H.M. Ohmann (1987) en dr. D.J. Steensma (1995).

Gedicht:
Voorbodes, Ria Borkent. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer